Odnośniki podstawowe

Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

Konsultacje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Studium to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru gminy. Rozstrzyga o formie i rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów miasta, układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego. W ramach konsultacji zaplanowano lokalne spotkania, na których będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z urbanistami i wypowiedzenia się w ważnych dla naszej przyszłości kwestiach.

Porady prawne

 Zapraszamy na bezpłatne porady prawne od 17.00 do 18.00.

Wyniki wyborów do RO Leśnica

Okręg wyborczy nr 1
Jacek Dionizy Barski, Damian Janczak, Jan Andrzej Kułacz, Elżbieta Miedzińska, Bronisław Piela, Anna Maria Pietrońska, Józef Piskorski, Mateusz Łukasz Śnieżek.

  Okręg wyborczy nr 2
  Wanda Dąbrowska, Joanna Dorota Lisowska, Bartosz Mateusz Michalak,
  Tomasz Zbigniew    Przystaś, Zbigniew Wojciechowski.
 
  Okręg wyborczy nr 3
  Monika Jolanta Brodzka, Marian Adam Cieślik, Elżbieta Jadwiga Krzak,
  Teresa Barbara Molęda, Kamil Piotr Nowak, Izabela Wanda Pieniążczak,
  Agnieszka Katarzyna Ptak, Jakub   Szpiegowski.


 Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach.
Gratulujemy nowym  radnym i życzymy satysfakcji z pracy dla Osiedla.
Pierwsza, uroczysta sesja nowej rady  zostanie zwołana przez MKW.
 
 Kadencja obecnej rady upływa 19 maja, ostatnia sesja odbędzie się 15 maja 2017 r.

Zawody wędkarskie – 22 kwietnia

W sobotę, Koło nr 122 „Astra” Polskiego Związku Wędkarskiego organizuje na Stawach Leśnickich otwarte zawody dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach: do 10 lat, od 10 do 14 lat oraz od 14 do 16 lat. Zbiórka uczestników o godz. 08.00.
W planie: zbiórka i losowanie stanowisk; zawody spławikowe od 9.00 do 12.00; od 12.00 zawody rzutowe; rozdanie nagród i ognisko z kiełbaskami. W imieniu organizatorów wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!

Miasto w Zieleni

SARP informuje, że na przełomie kwietnia i maja upływają terminy zgłoszeń do konkursów organizowanych przez wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich w ramach VII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, który będzie toczyć się pod hasłem "MIASTO W ZIELENI". Konkursy są otwarte, zgłoszeń mogą dokonywać wszyscy zainteresowani.

Nowe parkingi parkuj i jedź

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na budowę nowych parkingów „Parkuj i jedź”, m.in. parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Kosmonautów i Boguszowskiej na około 85 miejsc postojowych oraz parkingu przy przystankach komunikacji zbiorowej w rejonie ulic Kosmonautów i gen. Fieldorfa. Wykonawca  będzie miał 16 miesięcy na wykonanie zadania, licząc od dnia podpisania umowy.  

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i szczęścia, wszelkiej pomyślności w pracy i życiu prywatnym oraz radości i rodzinnego ciepła. Niech chwile spędzone w gronie najbliższych sprzyjają świątecznemu odpoczynkowi i nastroją nas wszystkich pozytywną energią.

Radni Osiedla Leśnica

Porady budowlane 10 kwietnia

Zapraszamy w godz.17:00 – 18:00 na porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Państwo pomoc i doradztwo z zakresu architektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogólnie geodezji  i ochrony środowiska.

Kanalizacja w Stabłowicach

MPWIK informuje, że zleciło w roku 2017 opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Jaźwińskiej, Sulistrowskiej, Strzeblowskiej i Będkowskiej. Zakończenie opracowania dokumentacji planowane jest w roku 2018, a realizacja sieci kanalizacyjnej w roku 2019.

Subskrybuje zawartość