Odnośniki podstawowe

Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

Spotkanie informacyjne w zakresie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że z inicjatywy mieszkańców ul. Trzmielowickiej (od nr 50), Gielniaka i Jajczarskiej w poniedziałek 05.12. br. odbędzie się spotkanie informacyjne z projektantem dotyczące planowanego podłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Ratyń IIa i wykonania takich projektów przyłączy.

Wycinka drzew przy ul. Złotnickiej

W związku z zapytaniami mieszkańców Złotnik dotyczącymi wycięcia drzew na działce przy
ul. Złotnickiej, Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że wycinka została przeprowadzona
w związku z budową drogi w ciągu ulicy Kościańskiej. W myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Nowe terminy w Żernikach Nowych

Wrocławskie Inwestycje informują, że odcinek ulicy Grabowej do numeru 50 będzie wykonany w całości do 1.03.2017 r. Zaktualizowany harmonogram robót przewiduje miesięczną przerwę w robotach w okresie zimowym – w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych roboty będą kontynuowane. Na ulicy Bukowej i Białodrzewnej wszystkie prace powinny zostać zakończone w drugiej połowie grudnia br.

Wysypisko śmieci na ulicy Piołunowej

Wydział Środowiska i Rolnictwa, odpowiadając na pytania mieszkańców i RO informuje, że w sprawie odpadów gromadzonych na działce przy ulicy Piołunowej prowadzone są procedury zmierzające do wyegzekwowania wykonania decyzji administracyjnych, nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczonego do składowania.

Porady prawne – 21 listopada

Bezpłatne porady prawne udzielane są w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapraszamy do siedziby RO w godzinach 17.00 - 18.00.

Nowy park w Stabłowicach

Zarząd Zieleni Miejskiej i Fundacja Ekorozwoju FER przedstawili radnym Osiedla pomysł powstania ekologicznego parku na terenie osiedla Stabłowice. Park powstałby na działkach pomiędzy ulicami Starogajową, Jeleniogórską i Kruszcową. Zaplanowano spotkania z mieszkańcami, którzy będą współtwórcami parku, w jednej jego części będzie można np. posadzić swoje drzewo.

„Witacz” dzielnicy Fabryczna

Zarząd Osiedla Leśnica informuje, że po zebraniu opinii mieszkańców oraz omówieniu sprawy w komisjach i na posiedzeniu plenarnym Rady Osiedla Leśnica, radni, pomimo bardzo zróżnicowanych opinii, postanowili poprzeć pomysł Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia w sprawie rewitalizacji znaku powitalnego dawnej dzielnicy Fabryczna.  

Basen w Leśnicy

Przez całe wakacje, również w czasie festynów i imprez w leśnickim Zamku, zbierane były podpisy mieszkańców, którzy z entuzjazmem przyjęli inicjatywę wybudowania krytego basenu przy Zespole Szkół nr 24 przy ul. Eluarda. Zebrane do tej pory podpisy – ponad tysiąc – zostały przekazane Panu Prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi z prośbą o objęcie patronatem tej inicjatywy mieszkańców.

Jubileusz 70-lecia powstania SP nr 95

Zarząd Osiedla Leśnica, w imieniu organizatorów, serdecznie zaprasza na uroczystości z okazji Jubileuszu siedemdziesięciolecia powstania Szkoły Podstawowej nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza we Wrocławiu – Stabłowicach. Uroczystości odbędą się w sobotę, 19.11.16r. i rozpoczną o godz.10.00 Mszą Św. w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła, przy ul. Boguszowskiej 84. Natomiast, na terenie szkoły od godz.

Subskrybuje zawartość