Odnośniki podstawowe

Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

Projekt Ratyń II

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców ulic objętych projektem kanalizacji sanitarnej – projekt Ratyń II, Zarząd Osiedla zwrócił się do MPWiK o stanowisko w sprawie projektów indywidualnych. Otrzymaliśmy następującą informację – właściciele nieruchomości przy ul. Gielniaka, Jajczarskiej i Trzmielowickiej od numeru 50, którzy już uzgodnili projekty przyłączy, nie muszą ich aktualizować.

Kanalizacja Lewej i Trójkątnej

Departament Infrastruktury i Gospodarki, w odpowiedzi na zapytanie radnej RM Wrocławia Grażyny Kordel informuje, że plany inwestycyjne MPWiK obejmują budowę kanalizacji w ul. Lewej i Trójkątnej. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej to IV kw. 2016 – IV kw. 2017 r. Rozpoczęcie robót może nastąpić nie wcześniej niż w 2018 r. Okres realizacji prac szacowny jest na około 12 miesięcy.

Porady prawne – 22.08.16

Zapraszamy do siedziby RO na bezpłatne porady prawne,            w poniedziałek 22 sierpnia, od 17.00 do 18.00.

Wstrzymanie prac na Grabowej

MPWiK potwierdziło fakt wstrzymania robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej na zamkniętym odcinku (od stacji TRAFO do nr 51). Zostało to spowodowane decyzją o zmianie technologii wykonania tego odcinka kanału, wynikającą z zastanych warunków gruntowo wodnych – nie przyniosły oczekiwanego rezultatu około trzytygodniowe próby obniżenia poziomu wody gruntowej do poziomu wymaganego dla wykonania wykopu.

Konserwacja Ługowiny

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Wrocław informuje, że konserwacja rzeki Ługowiny (na całej długości) zostanie wykonana do końca września br.

Naprawy ulic - cd.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że w lipcu wykonane zostały naprawy ulic Średzkiej, Skoczylasa i Płońskiego. Na ul. Rytowniczej ZDiUM nie planuje prac remontowych, istotna poprawa stanu technicznego chodników jest możliwa tylko w ramach ich kompleksowej przebudowy. Inwestycja ta zostanie zaproponowana do planu zadań na kolejne lata. W ramach prac eksploatacyjnych, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, ZDiUM będzie prowadził działania interwencyjne polegające na cząstkowej naprawie nawierzchni ulic i chodników.   

Porady budowlane - 8.08.16

Zapraszamy na porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne od 17.00 do 18.00. Uzyskacie Państwo pomoc i doradztwo z zakresu architektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogólnie geodezji i ochrony środowiska.

Naprawy ulic

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, odpowiadając na wniosek RO z marca br. informuje, że naprawa ulic Średzkiej, Krępickiej, Płońskiego, Mokrzańskiej, Miodowej i Grabowej (wjazd od południa) została wykonana w maju i czerwcu. Ulice Lubska, Żarska, Majchra i Promenada naprawione zostaną do końca sierpnia, a Niemkińska i Niepierzyńska w III-IV kwartale br. Ul. Gromadzka, w związku z budową obwodnicy Leśnicy, będzie utrzymywana na bieżąco przez Wrocławskie Inwestycje i firmę Skanska SA. Naprawy dróg gruntowych (m. in. Wyboistej, Batorego, Jajczarskiej, Szczepanowskiej) nie są planowane w tym roku. 
Zarząd Osiedla ponownie wystąpił o przegląd i naprawę dróg na Osiedlu.

Dyżur Radnego RM Wrocławia – 1 sierpnia

Rada Osiedla Leśnica, w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, organizuje dyżury radnego Rady Miejskiej Wrocławia.
Zapraszamy 
od 17.00 do 19.00 na dyżur z udziałem radnej Grażyny Kordel.

 

Subskrybuje zawartość