Odnośniki podstawowe

Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

Co dalej z „witaczem” dzielnicy Fabryczna?

Informujemy, że zwrócił się do naszej Rady przedstawiciel Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, stowarzyszenia zajmującego się m.in. estetyką i tożsamością naszego miasta, z postulatem renowacji witacza dzielnicy Fabryczna, zlokalizowanego przy ulicy Średzkiej – w pobliżu Stawów Leśnickich (działka nr 4/4, AM 14, obręb Leśnica).

Zapomniana Sztuka Kaligrafii

Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 24 we Wrocławiu zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie kaligraficznym Zapomniana Sztuka Kaligrafii – II edycja. Patronat: Rada Osiedla Leśnica. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Parking Bike & Ride przy Boguszowskiej

ZDiUM ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu Bike & Ride na ul. Boguszowskiej, przy skrzyżowaniu
z ul. Kosmonautów. Zadanie obejmie budowę fundamentów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, montaż 10 stojaków i 2 zamykanych boksów rowerowych. Termin wykonania zamówienia to 15.12.2016 r.

Skontrolowano przyłączenia do sieci KS

Wydział Środowiska i Rolnictwa poinformował, że na osiedlu Stabłowice skontrolował 121 posesji, które nie zostały przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Właściciele zadeklarowali wykonanie przyłączeń między 31.07
a 31.12.2016 r. Na osiedlu Złotniki, które było kontrolowane wcześniej niż Stabłowice, aktualnie wszczynane są postępowania administracyjne
i wydawane decyzje nakazujące podłączenie do sieci KS.

Kontenery wielkogabarytowe w Stabłowicach 21.10.16

W piątek kontenery wielkogabarytowe będą rozstawiane w Stabłowicach
u zbiegu ulic
Ananasowa – Stabłowicka;
Chwałkowska - Górecka (koło transformatora);
Jeleniogórska - Kruszcowa;
Jeleniogórska - Śnieżna;
Lazurowa - Boguszowska;
Samotna - Wełniana;
Starogajowa - Przesiecka

Wyniki WBO 2016

W Osiedlu Leśnica (Leśnica, Marszowice, Mokra, Ratyń, Stabłowice, Złotniki, Żar, Żerniki Nowe) zrealizowane zostaną tylko dwa małe projekty – nr 566 i 141. 

Wyniki WBO dla rejonu 14 (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
Projekty małe
566 Bezpieczniej na Wielkopolskiej i Małopolskiej – 1007 głosów;
340 Stworzenie funkcjonalnego placu zabaw dla mieszkańców osiedla Maślice Małe – 653 głosy;
141 Oświetlenie Parku Leśnickiego – 629 głosów.
Projekty duże
784 Park Maślicki - zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ulicy Królewieckiej – 936 głosów.

 

Szanowni Państwo

Od 11 do 19 października nie działała strona internetowa oraz poczta lesnica.org. Wszystkich, którzy w tym czasie chcieli skontaktować się z nami drogą elektroniczną, przepraszamy i zapraszamy do przesyłania wiadomości. Ponadto informujemy, że na platformie wroclaw.pl stale funkcjonuje alternatywna poczta: lesnica@osiedle.wroc.pl

Porady budowlane - 10.10.16 r.

Zapraszamy na porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne od 17.00 do 18.00. Uzyskacie Państwo pomoc i doradztwo z zakresu architektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogólnie geodezji i ochrony środowiska.  

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2017 roku

W związku z tworzeniem przez spółkę Ekosystem harmonogramu rozstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2017 roku, prosimy mieszkańców Osiedla o zgłaszanie swoich propozycji lokalizacji pojemników. Zapraszamy do siedziby naszej Rady przy ul. Płońskiego 13/1, w poniedziałki i czwartki, w godz.17.00 – 19.00. Wnioski można też składać telefonicznie i e-mailowo do 16.10.16 r.

Subskrybuje zawartość