Odnośniki podstawowe

Wybory do Rad Osiedli 2017

 Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie BIP Wrocławia

Uchwały        Informacje dla wyborców       Informacje dla kandydatów

Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

Wrocławski Trener Osiedlowy w 2017 roku

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy jest realizatorem trzyletniego programu Gminy Wrocław „Trener Osiedlowy 2015-17” i z dniem 25.03.2017 r. rozpoczyna kolejną, 15-tą edycję tego programu. Dzięki funduszom gminy Wrocław zatrudnionych będzie 47 osób, które w godzinach popołudniowych, w dni powszednie oraz w weekendy, prowadzić będą na wytypowanych boiskach i placach zajęcia sportowo – rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą.

Dodatkowy przystanek na Dolnobrzeskiej

ZDiUM odpowiedział na wniosek w sprawie utworzenia przystanku autobusowego w okolicy ulicy Smolnej. Zdaniem urzędników, ze względu na brak oświetlenia, chodników i wąskie pobocze, nie ma możliwości utworzenia tam bezpiecznych przystanków autobusowych. Ich wykonanie byłoby możliwe po przebudowie drogi, jednak w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, do roku 2019, nie przewidziano takich działań.

Zamknięcie ulicy Białodrzewnej

Od poniedziłku 20 lutego nie można skręcić z Kosmonautów w ulicę Białodrzewną. Dojazd do Białodrzewnej i Bukowej jest możliwy od strony Grabowej i Konińskiej. Zmiana organizacji ruchu została wprowadzona ze względu na budowę kolektora ściekowego, która potrwa do lipca 2017 r. 

Wybory do rad osiedli

Kadencja 2013-2017 zakończy się 19.05.2017 r. 
Rada Miejska Wrocławia, na swojej XXXVI sesji 9 lutego br., podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów do rad osiedli Wrocławia na kolejną kadencję w niedzielę 23.04.2017 r.  

Porady prawne – 20 lutego

Bezpłatne porady prawne udzielane są w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapraszamy do siedziby RO w godzinach 17.00 - 18.00.

WBO 2017

Mieszkańcy Wrocławia, do 17 lutego, zgłosili 753 projekty. Do końca tygodnia, do publicznej wiadomości, zostaną podane wszystkie pomysły, również te wysłane pocztą.
Z naszego Osiedla, do WBO 2017, zgłoszono następujące propozycje:

KZI 2017

W czerwcu 2016 rady Osiedli złożyły Karty Zadań Inwestycyjnych do budżetu Miasta na 2017 rok, do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wnioski Osiedli zostały poddane analizie przez administrację miejską. Karty RO Leśnica zostały zaopiniowane negatywnie i nie weszły do planu wydatków. Jednocześnie otrzymaliśmy wykaz inwestycji, które zaplanowano w ramach inwestycji miejskich.

Remont ulic na Osiedlu

ZDiUM informuje, że ograniczone środki finansowe na utrzymanie dróg nie pozwalają na wykonanie naprawy nawierzchni zgłoszonych przez RO Leśnica. Naprawa dróg gruntowych w 2017 r. również zależy od pozyskania środków finansowych. Zarząd ponownie zwróci się do UM o wykonanie niezbędnych napraw na drogach naszego Osiedla.  

Subskrybuje zawartość