Odnośniki podstawowe

Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

Jesienią pierwszy Kongres rad osiedli

Departament Spraw Społecznych informuje, że Prezydent Wrocławia rozpoczął cykl roboczych spotkań z nowo wybranymi przedstawicielami RO. Rozmowy te mają trzy cele:
- skonsultowanie i uwzględnienie w opracowywanym Studium Wrocławia postulatów zgłaszanych przez RO;

Sprawa ulicy Kościańskiej cd.

ZDiUM, odpowiadając na kolejne zapytanie RO i mieszkańców ulicy Kościańskiej informuje, że nowy odcinek tej ulicy zostanie oddany do eksploatacji po wydaniu decyzji o dopuszczeniu do użytkowania. Od tego momentu, obsługa budów będzie odbywała się od strony ulicy Złotnickiej. Nawierzchnia starego odcinka ulicy Kościańskiej zostanie naprawiona.

Dzisiaj porady prawne

Na bezpłatne porady prawne zapraszamy od 17.00 do 18.00.

Dziś w nocy zmiana orz na Miodowej

W nocy z 12 na 13 lipca nastąpi kolejna zmiany Organizacji Ruchu Zastępczego na ul. Miodowej. Na odcinku objętym przebudową w ramach  budowy obwodnicy, ruch wahadłowy zostanie przełożony na nową nawierzchnię ulicy Miodowej. W najbliższych tygodniach powstanie brakujący fragment jezdni przy jednostce wojskowej i przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy.

Porady budowlane 10 lipca

Dzisiaj od 17:00 do 18:00 zapraszamy na porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Państwo pomoc i doradztwo z zakresu architektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogólnie geodezji i ochrony środowiska.

Jutro zmiana orz na Piołunowej

Główny wykonawca obwodnicy Leśnicy Skanska SA informuje, że w dniu 08.07.2017 nastąpi zmiana organizacji ruchu zastępczego na ul. Piołunowej: samochody będą poruszać się po drugiej części jezdni, a ruch będzie sterowany jak dotychczas, przez sygnalizację świetlną.

Staż na Start

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zachęca do skorzystania z programu Staż na Start, kierowanego do osób chętnych do odbycia stażu oraz pracodawców. Staż to szansa na rozwój zawodowy, zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, wypłata comiesięcznego stypendium i ubezpieczenie, możliwość zatrudnienia po stażu. Więcej informacji na stronie wroclaw.praca.gov.pl

Kompostowniki dla mieszkańców

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia kolejny raz zachęca do udziału w  programie bezpłatnego udostępniania kompostowników służących do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Wg stanu na 22 czerwca, do rozdysponowania pozostało 113 kompostowników.

Odbyły się osiedlowe imprezy dla mieszkańców

W ramach Partnerstwa dla Leśnicy i okolic, 10 czerwca br. na terenie jednostki wojskowej przy ul. Trzmielowickiej, odbył się rodzinny festyn osiedlowy połączony ze świętem 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Wystąpiły między innymi Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.

Subskrybuje zawartość