Odnośniki podstawowe

Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

WBO 2016 - głosowanie od 30.09 do 10.10

Rada Miejska Wrocławia zatwierdziła listę 444 projektów zgłoszonych w ramach tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosować będzie można jednorazowo, na max 4 projekty, z czego 2 ogólnomiejskie – bez względu na kwotę i 2 rejonowe – jeden duży do 750 tys. i jeden mały do 250 tys. Dopuszczono dwa rodzaje głosowania – elektronicznie i w formie papierowej.

Zgłoś petycję do Rady Miejskiej lub Prezydenta

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić petycję do Rady Miejskiej lub Prezydenta Wrocławia, w której może wnosić o zmianę prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w interesie publicznym, w interesie podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę chodzi – podaje treść petycji i jej uzasadnienie. Aby złożyć petycję można skorzystać z formularza umieszczonego na stronie Miasta. Po wypełnieniu oraz podpisaniu petycji należy złożyć ją w Urzędzie Miejskim Wrocławia w kancelariach mieszczących się w Centrach Obsługi Mieszkańca, lub za pomocą formularza elektronicznego przesłać jej skan w formie elektronicznej na adres rozmawia@um.wroc.pl.  

Konsultacje w sprawie zmian w statutach osiedli Wrocławia

Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia, Biuro Rady Miejskiej Wrocławia i Biuro ds. Partycypacji Społecznej ogłosiły konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach osiedli.

Porady prawne – 19 września

 Bezpłatne porady prawne udzielane są w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapraszamy do siedziby RO w godzinach 17.00 - 18.00.

Porady budowlane – 12.09.16 r.

Zapraszamy na porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne od 17.00 do 18.00. Uzyskacie Państwo pomoc i doradztwo z zakresu architektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogólnie geodezji i ochrony środowiska.

 

Co dalej z modernizacją peronów na pętli?

Zarząd Osiedla Leśnica, zwrócił się do Wydziału Transportu i Wydziału Inżynierii Miejskiej z pilnym zapytaniem, jakie i kiedy przewidziano kolejne działania, w ramach planowanej tymczasowej modernizacji pętli w Leśnicy, w odniesieniu do ustaleń podjętych na wspólnym spotkaniu w WIM w dniu 8.12.15 r.

WBO 2017

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili 791 projektów, a głosować będzie można na 449, w terminie od 30 września do 10 października. Z rejonu 14 (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie) pod głosowanie trafi 28 projektów.

Nowa firma obsługująca linie w Leśnicy i nowa linia autobusowa do Lutyni

4 września zmienił się przewoźnik obsługujący linie 117, 123, 137, 138, 917, 923 i 937. Linie te będzie obsługiwała firma „Warbus” Sp. z o.o. Dodatkowo uruchomiono nową linię 938, na trasie Leśnica – Średzka - Skoczylasa - Rubczaka - Trzmielowicka - Dolnobrzeska – Krępicka - Mokrzańska - Średzka - Żar - Krępice (przystanek przy DK94) – Lutynia.

Projekt Ratyń II

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców ulic objętych projektem kanalizacji sanitarnej – projekt Ratyń II, Zarząd Osiedla zwrócił się do MPWiK o stanowisko w sprawie projektów indywidualnych. Otrzymaliśmy następującą informację – właściciele nieruchomości przy ul. Gielniaka, Jajczarskiej i Trzmielowickiej od numeru 50, którzy już uzgodnili projekty przyłączy, nie muszą ich aktualizować.

Subskrybuje zawartość