Odnośniki podstawowe

Budżet

Plan finansowy Osiedla Leśnica 2017 r. - załącznik do Uchwały nr XLII/216/17 RO Leśnica z dnia 30.01.2017 r.
 
1. Diety Radnych (Przewodniczący Zarządu, Sekretarz, Skarbnik)………......................…………….…14775,-
2. Zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności:
- kluby sportowe: (Złotniki, Stabłowice, Spartan)…………......................................………………………2800, -
- festyny i imprezy integracyjne (Stabłowice, Żerniki Nowe, święto Bajkolandii, festyn osiedlowy)…4600, -
- koła i kluby tematyczne (koło wędkarskie, warsztaty florystyczne)……............................…………..450, -
- imprezy okolicznościowe (CK Zamek - Brzdąc na Zamku, Mikołaj) ……..............................….……….500,-
- koszty administracyjne (art. biurowe i śr. czystości, art. spożywcze)…...........................……….… 1185, -
- turnieje, konkursy i imprezy sportowe, turniej międzyszkolny
  (SP 51, ZS 24, P 15, SP 95, SP 24)........................................................................................… 4950 ,-
- imprezy okolicznościowe dla Seniorów…………………....….............................................................…700, -
- Mikołaj dla dzieci ze świetlic środowiskowych  …………………….....................................…..…..…... 4000, -
3. Energia elektryczna, woda, gaz (koszty administracyjne RO) …….............................…….......... 2900, -
4. Zakup usług pozostałych:
- koszty administracyjne (wywóz śmieci, ścieki)…………………….....................................….……….......700, -
- imprezy okolicznościowe (wigilia dla mieszkańców, wigilia dla samotnych) ...................................7000, -
- imprezy dla Seniorów ……………………………………....…..................................................................…1000, -
- koszty administracyjne (znaczki, promocja Osiedla)……………....................................………………... 300, -
- promocja RO (Gazeta Leśnicka, strona internetowa)…………...............................…………….......... 2030, -
5. Usługi dostępu do Internetu (koszty administracyjne RO) ……...................................………....…. 840, -
6. Rachunki za telefon stacjonarny (koszty administracyjne RO) ….........................................…... 520, -
Ogółem: ….............................................…………………………………………..…….......................…....... 49 250, -
 
W ramach złożonych oddzielnych projektów zostały przyznane dodatkowe środki finansowe z WCRS na organizację festynu osiedlowego, międzyszkolnego turnieju sportowego, warsztatów stabłowickich i konkursowej soboty na Żernikach Nowych w wysokości – 10 500 zł.
Złożone zostały również wnioski, w ramach oddzielnych projektów, o dofinansowanie paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz organizowanej na naszym osiedlu po raz drugi wigilii dla samotnych i ubogich.
Zachęcamy przedsiębiorców, organizacje oraz dobrych i szczodrych ludzi z naszego osiedla do współudziału w finansowaniu przedsięwzięć, które w rezultacie umożliwiają wyjazdy ubogich dzieci na kolonie i ferie, a także sprawiają radość dzieciom na spotkaniach mikołajkowych, na których obdarowane są prezentami niejednokrotnie jedynymi w okresie świątecznym, jak i wspomnianej wigilii dla ludzi wykluczonych. Nie zapominajmy, że wśród naszych sąsiadów są ludzie, którzy uśmiechem podziękują za pamięć.
(Chętnych prosimy o kontakt z Radą Osiedla).