Odnośniki podstawowe

Budżet

Plan finansowy Osiedla Leśnica 2018 r. - załącznik do Uchwały nr X/65/18 RO Leśnica z dnia 29.01.2018 r.

 

1. Diety Radnych (przewodniczący Zarządu, skarbnik, sekretarz)…............................. 14 775,-

2. Zakup materiałów i wyposażenia:

- kluby sportowe (nagrody, sprzęt: SP 24, SP 95) …................………………...................... 2700, -

- imprezy integracyjne (festyn osiedlowy, piknik RR SP 24) ……………...….......…............... 1500, -

- imprezy okolicznościowe (CK Zamek- Mikołaj, P66, proj. OdNowa-Żer. Nowe) .............…1400, -

- koła i kluby tematyczne (koło wędkarskie – zawody) .................................................. 600, -

- koszty administracyjne (tonery, art. biurowe i śr. czystości)  …….................................… 804, -

- turnieje, konkursy i imprezy sportowe ( CK Zamek, Partnerstwo Lokalne, SP nr 51,  

  nr 95, projekt „Stabłowicki bieg po zdrowie” ) ……..................................................…… 3500, -

 

3. Zakup środków żywności:

- festyny i pikniki integracyjne (festyn osiedlowy, Rada Rodziców 95) ............................. 1500, -

- Mikołaj dla dzieci z CRiADiM (świetlice: Andrzejówka, Karan, Źródełko)……..................... 5000, -

- koszty administracyjne RO ………………………………....….………..…….....................................… 600, -

- turnieje, konkursy i imprezy sportowe (proj.„Stabłowicki bieg po zdrowie” ) ……............... 300, -

 

4. Koszty administracyjne (media: gaz, prąd, woda, ścieki, śmieci)  .…….…....................... 4630, -

5. Zakup usług pozostałych:

- koszty administracyjne (zakup znaczków pocztowych dla RO) ……..…..….......................... 500, - 

- festyny integracyjne (f. osiedlowy, CK Zamek - N. Świętojańska, J. Jadwiżański) ............ 2000, -

- imprezy okolicznościowe (wigilie, CK Zamek – Mikołaj dla dzieci) …............................... 7800, -

- Klub Seniora …………………………………………………............................................................... 1500, -

- promocja Osiedla (Gazeta Leśnicka, strona internetowa)  ............................................. 2031, -

- koszty administracyjne (remontowe)  …………….……………………………..................................…1000, -

6. Usługi dostępu do Internetu (koszty administracyjne RO) ……....………….......................….  840, -

7. Rachunki za telefon stacjonarny (koszty administracyjne RO)  ….............................……..  900, -

Ogółem:  … ……………………………………………..……......................................................…....... 53 880, -

W ramach złożonych oddzielnych projektów zostały przyznane dodatkowe środki finansowe z WCRS na: proj. festyn osiedlowy; proj. „100 rocznica odzyskania Niepodległości, proj. „Stabłowicki bieg po zdrowie”, proj. „Odnowa” na Żernikach Nowych, funkcjonowanie Klubu Seniora oraz gazeta osiedlowa w wysokości – 20 500 zł. 

Złożone zostały również wnioski, w ramach oddzielnych projektów realizowanych w XII, o dofinansowanie paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz organizowanej na naszym osiedlu po raz trzeci wigilii dla samotnych i ubogich.

Zachęcamy przedsiębiorców, organizacje oraz dobrych i szczodrych ludzi z naszego osiedla do współudziału w finansowaniu przedsięwzięć, które w rezultacie umożliwiają wyjazdy ubogich dzieci na kolonie i ferie, a także sprawiają radość dzieciom na spotkaniach mikołajkowych, na których obdarowane są prezentami niejednokrotnie jedynymi w okresie świątecznym, jak i wspomnianej wigilii dla ludzi wykluczonych. Nie zapominajmy, że wśród naszych sąsiadów są ludzie, którzy uśmiechem podziękują za pamięć. (Chętnych prosimy o kontakt z Radą Osiedla).

Skarbnik Osiedla