Odnośniki podstawowe

07.05.2015 - 21:42

Na Marszowickiej trwają prace związne z budową kanalizacji prowadzone przez MPWiK oraz rozpoczęto zadanie "Budowa infrastruktury w ul. Marszowickiej" realizowane przez Wrocławskie Inwestycje. Ze wzgledu na konieczność skoordynowania prac MPWiK i WI opracowywany i uzgadniany jest szczegółowy harmonogram prac. Organizacja ruchu zastępczego na odcinku od ul. Małomnickiej do Leśnicy przewiduje jedynie miejscowe zwężenia z ruchem wahadłowym. Odcinek od ul. Małomnickiej do ul. Głównej będzie całkowicie zamknięty od 15 czerwca do 31 sierpnia br. Umowny termin zakończenia całości prac to luty 2016r.

20.10.2014 - 13:06

Trwają prace w ul. Marszowickiej, obecnie droga jest przejezdna i nie powinny wystąpić problemy z dojazdem do cmentarza na Wszystkich Świętych. Na bieżąco wykonawca uzupełnia ubytki tłuczniem. Docelowa nawierzchnia (kostka, asfalt) zostanie przywrócona przy zakończeniu inwestycji (luty 2015r.).

27.07.2014 - 12:23

 

16.07.2014 - 22:21

Wykonawcą robót w zakresie Budowy układu odprowadzania ścieków z osiedla Marszowice Malownicze” jest firma G-INVEST z Krakowa.
Wstępny plan wykonania głównego kanału sieci sanitarnej:

  • od posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Małomicką - lipiec 2014 r.,
  • od skrzyżowania ulic Głównej, Marszowickiej, Wilkszyńskiej) do posesji nr 11 na ul. Marszowickiej - sierpień 2014 r.,
  • od skrzyżowania w ul. Małomickiej do posesji nr 37 - wrzesień 2014 r.,
  • od posesji nr 37 do posesji nr 53 - październik 2014 r.,
  • od posesji nr 53 do posesji nr 63 - listopad 2014 r.

    Zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się do dnia  05-02-2015 r. Wykonawca rozumiejąc uciążliwość realizowanych robót przedstawił harmonogram, w  którym główne roboty na ul. Marszowickiej zamierza zakończyć w listopadzie br. Utrudnienia w ruchu na ul. Marszowickiej potrwają przez cały czas realizacji prac -   część przy całkowitym zamknięciu jezdni, część z utrzymaniem ruchu przy zwężeniach jezdni. Organizacja ruchu zastępczego będzie się zmieniać wraz z postępem robót. 

16.07.2014 - 10:28

W ul. Marszowickiej trwa I etap budowy układu odprowadzenia ścieków z osiedla Marszowice Malownicze (kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej). ZDiUM wydał zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy Marszowickiej w rejonie ul. Małomickiej i ul. Łanowskiego. Prowadzenie robót wymaga wyłączenia ruchu. Prace potrwają najkrócej do końca sierpnia. Autobus linii 123kursuje tylko do przystanku 18735 "Marszowicka". Rada Osiedla nie była informowana o rozpoczęciu prac i nie opiniowała organizacji ruchu zastępczego. Więcej informacji będziemy mogli przekazać po otrzymaniu ich od inwestora tj. MPWiK S.A. 
O szczegółach kolejnego zadania planowanego w tym rejonie - „Budowa infrastruktury drogowej w ulicy Marszowickiej we Wrocławiu” poinformujemy po rozstrzygnięciu przetargu i pozyskaniu informacji od Wrocławskich Inwestycji.