Odnośniki podstawowe

10.01.2020 - 00:47

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na budowę Osi zachodniej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na: budowie odcinka alei Stabłowickiej, łączącego węzeł na skrzyżowaniu alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ulicy Zbigniewa Brzezińskiego z ulicą Kosmonautów; rozbudowie ul. Kosmonautów na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Jeżowską do połączenia z istniejącym dwujezdniowym przekrojem tej ulicy, w rejonie skrzyżowania z aleją Architektów oraz budowie odcinka drogi gminnej 2KDL i pętli autobusowej po południowej stronie ulicy Kosmonautów. Otwarcie ofert nastąpi 6.02.2020 r. Wykonanie prac w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy.

09.10.2018 - 23:57

Ostatni odcinek obwodnicy Leśnicy prawie gotowy (www.wroclaw.pl)
Budowa ostatniego fragmentu obwodnicy Leśnicy jest już na finiszu. Mosty i estakady na węźle są już po próbach obciążeniowych. Inwestor rozpoczyna odbiory prac. 

 

 

12.04.2018 - 13:27

Na ukończonych już odcinkach obwodnicy Leśnicy trwają ostatnie nasadzenia drzew i krzewów. Drogowcy budują jednocześnie duży węzeł drogowy na ostatnim fragmencie nowej trasy. Najważniejsza w tej chwili dla otwarcia obwodnicy jest przebudowa skrzyżowania ul. Jerzmanowskiej i Rdestowej. Po jej zakończeniu będzie można puścić ruch na obwodnicy, na odcinkach między ul. Średzką a Piołunową. Cały tekst na www.wroclaw.pl

03.03.2018 - 14:01

Wydział Inżynierii Miejskiej, w odpowiedzi na wniosek RO Leśnica dotyczący jak najszybszego uruchomienia gotowego odcinka obwodnicy Leśnicy informuje, że uzależnione jest to od dostosowania do zwiększonego ruchu parametrów technicznych ulicy Jerzmanowskiej i Rdestowej, na odcinkach którymi będzie prowadzić czasowy tranzyt między al. Kaczorowskiego i ul. Graniczną. W zakresie tego zadania znajduje się budowa brakującego chodnika oraz przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Jerzmanowskiej i Rdestowej, wraz z poprawą odwodnienia i budową progów na zabudowanym odcinku ulicy Rdestowej (od Jerzmanowskiej do Gałowskiej). Stosowny projekt został sporządzony jeszcze w zeszłym roku. Na początku grudnia wykonawca rozpoczął procedurę uzyskania zezwolenia na jego realizację, a w tym roku rozpoczął roboty budowlane, które zakończą się w najbliższych tygodniach. Względy bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu przesądzają o tym, że nie mogą zostać zastosowane rozwiązania tymczasowe.

30.01.2018 - 11:04

Departament Infrastruktury i Gospodarki UM odpowiedział na zapytanie w sprawie terminu otwarcia alei Kaczorowskiego na odcinku Średzka - Piołunowa oraz organizacji ruchu na skrzyżowaniach z obwodnicą:
Uzyskano już pozwolenie na użytkowanie zrealizowanych odcinków obwodnicy Leśnicy. Warunkiem puszczenia ruchu jest budowa przedłużenia chodnika na ul. Jerzmanowskiej do Rdestowej. Wykonanie chodnika wymagało wcześniejszego opracowania pełnej dokumentacji, ponieważ teren ten znajduje się pod ochroną Konserwatora Zabytków. Obecnie dokumentacja jest uzgadniana, następnie dokonane zostanie zgłoszenie robót, wdrożona tymczasowa organizacja ruchu i rozpoczęte prace. Wykonawca na  wykonanie tego zadania potrzebuje ok. sześciu tygodni. Biorąc pod uwagę porę roku, uzyskanie ostatecznych uzgodnień, trzeba założyć, że termin ich zakończenia wypadnie w II kwartale bieżącego roku.
Aleja Prezydenta Kaczorowskiego na całym nowym odcinku będzie drogą z pierwszeństwem przejazdu. Zmieni się też organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulicy Piołunowej z Jerzmanowską – ulica Jerzmanowska od strony Żernik będzie drogą podporządkowaną. 

17.01.2018 - 00:05

Wrocławskie Inwestycje złożyły wnioski o dopuszczenie do ruchu odcinka nowej drogi. Zostanie otwarta, kiedy zakończą się prace na ulicach sąsiadujących z wylotem obwodnicy. Urzędnicy szacują, że jeśli warunki pogodowe pozwolą, może to nastąpić jeszcze w lutym. Na pewno jednak w pierwszym kwartale 2018 roku.

Czytaj na stronie Wrocławia

08.12.2017 - 13:38

Na początku grudnia br., Wrocławskie Inwestycje planują złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie dla gotowego odcinka obwodnicy Leśnicy – fragmentu alei Prezydenta Kaczorowskiego od ulicy Średzkiej do Piołunowej. Po jego uzyskaniu będzie można udostępnić drogę do eksploatacji. Wg aktualnych ustaleń, obwodnicą pojadą wyłącznie samochody osobowe, a brakujący odcinek obwodnicy (od Piołunowej do Osinieckiej), tymczasowo zastąpią fragmenty ulic Piołunowej, Jerzmanowskiej i Rdestowej. Osiedle Jerzmanowo uwarunkowało puszczenie ruchu tą trasą, budową chodnika na fragmencie ulicy Jerzmanowskiej. Dodatkowo na ulicy Rdestowej powstaną dwa progi spowalniające.

12.09.2017 - 17:50

Na wniosek Zarządu Osiedla, w dniu 30.08, w siedzibie spółki Wrocławskie Inwestycje, odbyło się spotkanie robocze, w związku z planowaniem budowy drugiego etapu obwodnicy Leśnicy – Aleja Stabłowicka oraz przebudowy ul. Kosmonautów na odcinku ul. Fieldorfa – A8 (Oś Zachodnia). W spotkaniu uczestniczyli: dyr. Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Elżbieta Urbanek, wicedyr. Wydziału Inżynierii Miejskiej Elwira Nowak, przedstawiciele WI, z kierowaniem projektu Wojciechem Kaimem na czele, biura projektujące oba zadania oraz reprezentanci RO Leśnica. Na spotkaniu, została przedstawiona koncepcja ww. projektów, radni zgłosili swoje zapytania i wnioski. Dowiedzieliśmy się, że na wiosnę następnego roku projektowanie ma być zakończone, a po wyłonieniu wykonawcy i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, budowa rozpocznie się jeszcze w 2018 roku.

16.12.2016 - 11:33

Wykonawca drogi informuje, że ze względu na porę roku i okres świąteczno-noworoczny, prace na wszystkich frontach będą w znacznym stopniu ograniczone. W najbliższym czasie nie są planowane nowe utrudnienia w ruchu na żadnym odcinku budowy. Prowadzone są prace ziemne na terenie Jednostki Wojskowej od ul. Miodowej w stronę ul. Ratyńskiej. Na nowym moście prowadzone są prace wykończeniowe oraz rozbierane są elementy wykorzystywane w czasie jego nasuwania. Możliwe, że przed Świętami zostanie położona masa bitumiczna na odcinku Trzmielowicka – Średzka. Kontynuowane będą wszystkie prace, które będą mogły być wykonywane w panujących warunkach atmosferycznych.