Odnośniki podstawowe

16.12.2016 - 11:33

Wykonawca drogi informuje, że ze względu na porę roku i okres świąteczno-noworoczny, prace na wszystkich frontach będą w znacznym stopniu ograniczone. W najbliższym czasie nie są planowane nowe utrudnienia w ruchu na żadnym odcinku budowy. Prowadzone są prace ziemne na terenie Jednostki Wojskowej od ul. Miodowej w stronę ul. Ratyńskiej. Na nowym moście prowadzone są prace wykończeniowe oraz rozbierane są elementy wykorzystywane w czasie jego nasuwania. Możliwe, że przed Świętami zostanie położona masa bitumiczna na odcinku Trzmielowicka – Średzka. Kontynuowane będą wszystkie prace, które będą mogły być wykonywane w panujących warunkach atmosferycznych.

24.08.2016 - 11:11

Wykonawca drogi zawiadamia, że otrzymał pozytywną decyzję o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na odcinek obwodnicy od ulicy Średzkiej do Ratyńskiej. W pierwszej kolejności zaplanował prace przygotowawcze czyli przegląd terenu przez sapera i archeologa oraz wycinkę drzew. W dalszym ciągu czeka na złożenie wniosku na ostatni odcinek ZRID-u, od ulicy Piołunowej do ulicy Osinieckiej. Wniosek, po uzyskaniu wszystkich zatwierdzeń, zostanie złożony w połowie września. Na pozostałych odcinkach, a w szczególności na moście w Ratyniu, prace posuwają się zgodnie z planem – nowy, nasuwany most jest coraz dłuższy.

25.07.2016 - 12:20

W Ratyniu trwają prace konstrukcyjne w obrębie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Gromadzkiej. Przez cały czas stary most ratyński będzie przejezdny, a na bieżąco będą wprowadzane zmiany organizacji ruchu związane z budową i nasuwaniem nowego mostu. Na przełomie sierpnia i września rozpoczną się prace na odcinku od ul. Średzkiej do Ratyńskiej, natomiast na odcinku od ul. Piołunowej do Osinieckiej początek robót zaplanowano na przełom października i listopada.

28.06.2016 - 17:28

Wykonawca Skanska SA informuje, że na odcinku Graniczna – Osiniecka trwają prace wykończeniowe, które mają doprowadzić do otwarcia ulicy Rdestowej prawdopodobnie w weekend 9/10.07.2016r.
Drugi odcinek (Piołunowa – Ratyńska):
- od Piołunowej do Mostu układane są już krawężniki i podbudowa,
- na Moście rozpoczęły się prace konstrukcyjne – nasuw (w obrębie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego / Gromadzka / pętla autobusowa będą wprowadzane różne ORZ związane z budową Mostu, droga zawsze będzie przejezdna),
- rozpoczęte zostały prace związane z odhumusowaniem na odcinku od Ratyńskiej do Mostu, następnie będą wykonywane nasypy.
Odcinek od ul. Średzkiej do Ratyńskiej - planowane było rozpoczęcie w miesiącu lipcu, niestety z przyczyn proceduralnych (zmiany w projekcie i dodatkowe zatwierdzenia, uzgodnienia i wyjaśnienia w UM i w Ministerstwie) prace prawdopodobnie mogą się rozpocząć najszybciej sierpień – wrzesień, choć to zależy w dużej mierze od otrzymania w/w uzgodnień.
Odcinek od ul. Piołunowej do Osinieckiej - tu ze względu na dużo zmian w projektach, które pojawiały się i pojawiły w ostatnim okresie, prace mogą rozpocząć się dopiero październik –listopad.

04.05.2016 - 20:51

Skanska SA informuje, że 7 maja 2016 r. zamknięta całkowicie zostanie ulica Rdestowa w rejonie budowy nowego skrzyżowania z obwodnicą Leśnicy. Prace potrwają ok. 8 tygodni. Objazd wyznaczono poprzez ul. Jerzmanowską, Żernicką, Strachowicką, Rumiankową, M. Przybyły do ul. Granicznej.

21.04.2016 - 12:44

Wykonawca (firma Skanska) informuje, że obecnie, w czasie prac trwających przy moście Ratyńskim po obu stronach rz. Bystrzycy, wykonywane są odwierty i wbijane specjalne pale do przygotowana konstrukcji podpór oraz tworzone są stanowiska robocze pod montaż nowego mostu. Trwają również prace przy usuwaniu wierzchnich warstw ziemi i korytowaniu wzdłuż planowanego przebiegu trasy obwodnicy. Przejazd samochodów i autobusów na ul. Gromadzkiej oraz w obrębie pętli będzie odbywał się bez zmian.

15.03.2016 - 22:14

Rozpoczęły się prace na odcinku od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej, przy moście nad Bystrzycą. Kierownik budowy poinformował RO, że będzie to najdłużej budowany element nowej drogi, a zakończenie prac na moście limitować będzie zakończenie budowy i oddanie ruchu na całej obwodnicy. Obecnie wykonawca oczekuje na przekazanie działek i gruntów prywatnych, natomiast na działkach miejskich rozpoczęły się prace przygotowawcze - przegląd saperski, archeologia i wycinka drzew.

17.11.2015 - 13:28

"O budowę obwodnicy Leśnicy - możemy być już spokojni. Zagrożeniem była skarga kasacyjna Stowarzyszenia Wspólnota Jerzmanowo, jednak Naczelny Sąd Administracyjny swoim wczorajszym wyrokiem ją oddalił. Stowarzyszenie Wspólnota Jerzmanowo już wcześniej protestowało przeciw wydaniu decyzji środowiskowej dla odcinka obwodnicy przecinającego Dolinę Bystrzycy. W 2015 roku ostatecznie wydana została ona w drugiej instancji przez Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ponieważ protestujących to nie zadowoliło postanowili odwołać się do sądu. Wstrzymało to w ubiegłym roku, po raz kolejny, na kilka miesięcy projekt Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu, ponieważ przetarg na jego realizację został zawieszony wiosną 2014 roku do listopada w oczekiwaniu na wyrok sądowy. Ten, korzystny dla obwodnicy Leśnicy, zapadł we wrześniu. Stowarzyszenie nie odpuściło – do NSA trafiła skarga kasacyjna. Przed dwoma tygodniami sąd ją rozpatrzył, teraz wydał wyrok." Ciąg dalszy na www.wroclaw.pl

27.10.2015 - 14:20

2 października 2015 r. o godz. 10:00 na ul. Rdestowej oficjalnie rozpoczęła się budowa obwodnicy Leśnicy. W otwarciu m.in. udział wzięli wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj, prezes Wrocławskich Inwestycji Paweł Rychel, kierownik projektu z firmy Skanska SA Paweł Fidelak oraz zaproszeni goście. Przedstawiciele miasta, firmy Skanska i RO Leśnica zakopali kapsułę czasu – butelkę z pendrive'em z informacjami o tej inwestycji.

25.06.2015 - 00:25

W dniu 15 czerwca br. w siedzibie RO Leśnica odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Zarządu Osiedla z przedstawicielami kierownictwa budowy obwodnicy Leśnicy z firmy Skanska w celu uzgodnienia dróg dojazdowych do tej budowy. Propozycje zgłoszone przez radnych zostały uwzględnione i na tej podstawie skorygowano ww. trasy. Ponadto poinformowano nas, że pierwsze prace budowlane w ramach tej inwestycji zostaną rozpoczęte w sierpniu (od ul. Granicznej), a w październiku br. od strony naszego Osiedla. O kolejnych działaniach w ramach realizacji ww. budowy będziemy Państwa na bieżąco informować.