Odnośniki podstawowe

03.11.2014 - 20:18

www.wroclaw.pl:
Jeszcze w tym miesiącu będzie można otworzyć oferty w przetargu na budowę obwodnicy Leśnicy! Umożliwia to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w piątek oddalił skargę na decyzję środowiskową.

10.09.2014 - 22:07

Informacja ze strony www.wroclaw.pl

10.07.2014 - 21:59

 Wrocławskie Inwestycje zmieniły termin składania ofert do przetargu na Budowę obwodnicy Leśnicy od ul. Średzkiej do Granicznej na dzień 21.11.2014r.

"Informujemy, że termin składania ofert w postępowaniu „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu” zostaje przesunięty na dzień 21 listopada 2014r. Zmiana podyktowana jest złożeniem skargi na Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska za wydanie decyzji środowiskowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, złożyło Stowarzyszenie Wspólnota Jerzmanowo. Zaskarżona poprzednio do GDOŚ i wydana ponownie w II instancji przedmiotowa decyzja środowiskowa dla fragmentu obwodnicy Leśnicy zgodnie z polskim ustawodawstwem jest prawomocna, jednak w świetle przepisów unijnych zachodzi ryzyko jej utracenia. To w razie rozstrzygnięcia przetargu pociągnęłoby dodatkowe trudności i koszty, zatem zasadne jest jego wstrzymanie do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd." - www.wi.wroc.pl

06.06.2014 - 22:38

Informacja ze strony www.wroclaw.pl, 2014-06-06

"Ogłoszony pod koniec marca przetarg na budowę obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu wchodzi w drugi etap – zainteresowane firmy zostały poproszone o złożenie ofert cenowych. Termin ich składania został wyznaczony na 21 lipca 2014 r.
Przypomnijmy, że trwający przetarg jest w tzw. trybie ograniczonym. Oznacza to, że składa się on z dwóch etapów. W pierwszym oferenci składali wnioski o dopuszczenie do postepowania – wpłynęło takich 13. W drugim firmy, czy też konsorcja, pozytywnie ocenione przez komisję przetargową zostały poproszone o złożenie ofert cenowych.
Po złożeniu wyjaśnień i uzupełnień w postępowaniu przetargowym wszystkich 13-tu oferentów, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zostało zakwalifikowanych do II etapu. Tym samym otrzymują zaproszenia do składania ofert, a na stronie internetowej ogłaszających przetarg Wrocławskich Inwestycji został udostępniony komplet przesłanych do potencjalnych wykonawców materiałów przetargowych.
Wart około 200 mln zł kontrakt powinien być podpisany jeszcze w tym roku i wtedy też mogłyby ruszyć pierwsze prace. Według wstępnych założeń potrwają około 30 miesięcy. – Precyzyjniejszych dat na razie nie możemy podać ponieważ postępowanie przetargowe musi trzymać się wszystkich przewidzianą ustawą rygorów, więc niektóre założenia mogą się zmieniać, łącznie z datą otwarcia ofert gdyby zaistniały właściwe okoliczności – mówi rzecznik Wrocławskich  Inwestycji Marek Szempliński. Realny termin rozpoczęcia realizacji to przełom lat 2014/2015."
 
14.05.2014 - 10:01

Informacja ze strony www.wroclaw.pl, 5.05.2014r.:

"Znamy szczegóły decyzji GDOŚ
Wyczekiwana przez mieszkańców droga zdobyła przepustkę niezbędną do rozpoczęcia inwestycji – w ostatnim dniu kwietnia Generalna Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) wydała pozytywną decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Leśnicy we Wrocławiu. Dziś znamy już szczegóły tego dokumentu, nie ma w nim przeszkód, które uniemożliwiałyby podpisanie kontraktu z wykonawcą jeszcze w tym roku.

Obwodnica Leśnicy ma w pierwszym etapie połączyć ulice Średzką i Graniczną. Rozpoczęcie inwestycji uniemożliwiała oprotestowana decyzja środowiskowa dla fragmentu drogi przechodzącego przez obszar Natura 2000, czyli dolinę Bystrzycy, na wysokości istniejącego mostu Ratyńskiego. Decyzja została wydana rok temu, ale w GDOŚ oprotestowała ją grupa mieszkańców. Na szczęście postanowienie prawie w całości zostało utrzymane w mocy.
Ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, wszyscy są ciekawi co oznacza to „prawie”. – W ośmiu punktach organ zmienia brzmienie decyzji. Chodzi głównie o doszczegółowienie przywołanych środków ochrony środowiska, np. precyzyjniejsze opisanie oświetlenia mostu, ekranu akustycznego czy zabezpieczeń technicznych na czas prowadzenia robót w obrębie koryta rzeki – wyjaśnia Marek Szempliński, rzecznik spółki Wrocławskie Inwestycje.
Zdaniem rzecznika WI nowe zapisy nie blokują budowy. – Trudno za przeszkody nie do obejścia uznać dodatkowe na czas budowy zabezpieczenie ze ścianki szczelnej czy wzmocniony nadzór przyrodniczy. Jeśli to ma lepiej ochronić środowisko, to warto w to zainwestować, przy łącznej cenie całej inwestycji chodzi o ułamkowe wydatki – mówi Szempliński.
Za najtrudniejszy warunek drogowcy uznają konieczność powiększenia zbiornika retencyjnego przewidzianego wzdłuż jednego z rowów. – Trzeba go będzie poszerzyć w stosunku do pierwotnego projektu, co wiąże się koniecznością przejęcia gruntu. Formalności w takim wypadku nigdy nie są proste, na szczęście chodzi o dosłownie skrawek niezagospodarowanych specjalnie terenów, więc także w tym wypadku nie widzimy większych zagrożeń – wyjaśnia Marek Szempliński.
Przypomnijmy, że rozpoczął się już przetarg dla tej inwestycji. Ogłoszono go w formule przetargu ograniczonego. W tym wypadku składa się on z dwóch etapów. W pierwszym oferenci składali wnioski o dopuszczenie do postępowania – wpłynęło takich 13. W drugim firmy czy też konsorcja pozytywnie ocenione przez komisję przetargową zostaną poproszone o złożenie ofert cenowych. Wart około 200 mln zł kontrakt powinien być podpisany jeszcze w tym roku i wtedy też mogłyby ruszyć pierwsze prace. Według wstępnych założeń potrwają 30 miesięcy."