Odnośniki podstawowe

14.01.2016 - 00:51

Informujemy, że po świętach wznowione zostały prace przy budowie rurociągów kanalizacji sanitarnej w ul. Trzmielowickiej. W późniejszym terminie, w tych ulicach, będą jeszcze podłączane tzw. sięgacze kanalizacyjne do poszczególnych posesji. Zostały zakończone prace przewiertowe przy budowie kanalizacji pod przejazdem kolejowym oraz przy podstacji gazu na ul. Serowarskiej. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, firma AG-System po przerwie świątecznej będzie kontynuować prace przy ul. Serowarskiej i Klonowej. Wykonawca zamierza prace realizować etapami tak, aby były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Serowarska jest nieprzejezdna na wysokości posesji nr 3, wprowadzono odpowiednie oznakowanie od strony ul. Trzmielowickiej i al. Klonowej. Przypominamy, że rozpoczęcie prac nie wiąże się z równoczesnym podjęciem natychmiastowych działań budowlanych przez mieszkańców. Natomiast bezpośredni kontakt z wykonawcą jest konieczny do koordynacji, zgodnie z projektem, prawidłowego usytuowania miejsca i poprowadzenia sięgacza kanalizacyjnego od rurociągu do granicy posesji (wysokość i rzędna).
RO upoważniła radnych Zbigniewa Mianowskiego i Józefa Piskorskiego do kontaktów z kierownictwem budowy i do nich można również zgłaszać swoje wnioski i zapytania oraz dodatkowo do radnej Elżbiety Miedzińskiej. 

10.12.2015 - 03:16

listopadzie br. w siedzibie RO Leśnica odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Serowarskiej z Kierownikiem Budowy p. Robertem Antasikiem oraz inżynierem projektu z MPWiK p. Tomaszem Mielcarzem. Obecnie firma „AG System” realizuje prace przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej w ul. Trzmielowickiej i al.

26.11.2015 - 21:24

Zarząd Osiedla zaopiniował pozytywnie dojazd do zaplecza budowy (projekt Ratyń I) poprzez ulice Trzmielowicką, łącznik wzdłuż stacji kolejowej, Wojska Polskiego i Ekonomiczną. Warunkiem opinii jest zakaz wykorzystywania odcinka ulicy Wyboistej od Ekonomicznej do Równej przez pojazdy obsługujące tę budowę i jej zaplecze.

24.11.2015 - 14:54

Główny wykonawca firma „AG System” realizuje zadanie z wykorzystaniem podwykonawców. Aktualnie trwają prace przy remoncie chodników i budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej w ul. Trzmielowickiej, w części ul. Jajczarskiej i al. Platanowej oraz przy budowie przepompowni u zbiegu ulic Równej i Wojska Polskiego. Kilka dni temu rozpoczęły się też prace przewiertowe przy budowie kanalizacji pod przejazdem kolejowym.

12.11.2015 - 02:12

Trwają prace przy remoncie chodników i budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej na ul. Trzmielowickiej oraz budowie przepompowni przy ul. Wojska Polskiego. Niebawem rozpoczną się prace przy budowie rurociągu kanalizacji pod przejazdem kolejowym na ul. Trzmielowickiej, a następnie będą wykonywane sięgacze w tej ulicy. Przypominamy, że RO upoważniła radnych Zbigniewa Mianowskiego i Józefa Piskorskiego do kontaktów z kierownictwem budowy. Planujemy też spotkania informacyjne z mieszkańcami ulic objętych realizacją prac. 

15.10.2015 - 14:33

Zostały wznowione prace w ramach budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – projekt Ratyń I. W dniu 01.10. uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielami kierownictwa projektu ze spółki MPWiK, a 05.10 br. spotkaliśmy się w siedzibie RO z Panem Robertem Antasikiem kierownikiem budowy ze spółki AG System. Poinformowano nas, że w pierwszej kolejności (w październiku  br.) zostaną naprawione chodniki na ul. Trzmielowickiej (prace już trwają) i nawierzchnia na przystanku autobusowym.

28.09.2015 - 11:39

Podpisano umowę z głównym wykonawcą na roboty budowlane oraz finalizowane są umowy z podwykonawcami. W dniu 23.09. br. przedstawiciele RO uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem spółki MPWiK, gdzie poinformowano nas, że prace zostaną wznowione na początku listopada br. Jeszcze w tym roku zaplanowano prace przy ul. Trzmielowickiej, a na wiosnę 2016 roku na pozostałych ulicach objętych tym projektem. Na początku października br.

02.09.2015 - 13:31

MPWiK podpisało już z nowym wykonawcą umowę na roboty budowlane. Planowany termin rozpoczęcia robót będzie znany po przedstawieniu przez wykonawcę ramowego harmonogramu robót. Zarząd Osiedla planuje we wrześniu br. spotkanie z nowym wykonawcą w celu uzgodnienia niezbędnych zasad współpracy i wymiany informacji.

25.06.2015 - 00:32

Jak informuje nas przedstawiciel spółki MPWiK, został rozstrzygnięty przetarg na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – projekt Ratyń I. Przetarg wygrało konsorcjum Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. i MERBED Sp. z o.o. Jeśli inni oferenci nie złożą protestów odnośnie wyboru wykonawcy, MPWiK niezwłocznie podpisze z ww. wykonawcą umowę na roboty budowlane, co winno nastąpić na początku lipca. MPWiK dołoży wszelkich starań celem jak najszybszego rozpoczęcia robót. Planowany termin rozpoczęcia robót będzie znany po przedstawieniu przez wykonawcę ramowego harmonogramu robót. Jednak biorąc pod uwagę stronę formalną (podpisanie umowy, organizacja zaplecza budowy i brygad roboczych, uzgodnienie projektów odbudowy nawierzchni i organizacji ruchu zastępczego, przejęcie pasa drogowego od ZDiUM itp.) realny termin rozpoczęcie robót budowlanych może mieć miejsce na przełomie sierpnia i września. Po otrzymaniu harmonogramu powiadomimy Państwa o planowanym przez wykonawcę terminie rozpoczęcia robót.  

20.06.2015 - 00:42

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na osiedlu Ratyń, etap I.
MPWiK informuje, że w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum) ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice i MERBED Sp. z o.o. ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole. Cena oferty brutto: 10.319.662,61 zł, termin gwarancji 60 miesięcy.

Wyniki przetargu