Odnośniki podstawowe

21.04.2016 - 12:37

Aktualnie na ul. Mleczarskiej i Klonowej dokonano poprawy stanu nawierzchni tymczasowej, a na ul. Trzmielowickiej prowadzone są prace naprawcze przy odtwarzaniu nawierzchni jezdni z kostki granitowej. Przy ul. Wojska Polskiego w starej oczyszczalni ścieków trwa demontaż elementów betonowych. Natomiast w ul. Miodowej trwają zaawansowane prace przy budowie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. W ul. Serowarskiej, jak zapewnia wykonawca, prace przy budowie rurociągu głównego na odcinku od numeru 10 do końca tej ulicy, prawdopodobnie rozpoczną się pod koniec kwietnia. Obecnie nanoszone są poprawki i uzupełnienia w dokumentacji projektowej. Prosimy, aby swoje wnioski dotyczące tego przedsięwzięcia, w pierwszej kolejności kierować do przedstawicieli firmy AG System. Kontakt: Inżynier Budowy 519 138 605, Kierownik Budowy 512 040 925. Ponadto RO upoważniła radnych Zbigniewa Mianowskiego i Józefa Piskorskiego do kontaktów z kierownictwem budowy i do nich można również zgłaszać swoje wnioski i zapytania oraz dodatkowo, do radnej Elżbiety Miedzińskiej.

14.03.2016 - 15:22

Firma AG System, planuje od połowy marca do końca kwietnia, przy przejeździe kolejowym, wykonanie złączenia sieci wodociągowej (przewiert pod torami) z istniejącym wodociągiem w ul. Trzmielowickiej. W dalszej części tej ulicy rozpoczynają się prace przy budowie sięgaczy do posesji. Będą one wykonywane „połówkowo”, aby jeden pas jezdni był stale przejezdny. Pełne odtworzenie nawierzchni, prace naprawcze oraz sprzątanie zaplanowano na początek kwietnia. Natomiast zamknięcie komory przewiertowej w skrzyżowaniu ulic Trzmielowicka/ Miodowa opóźnia się i według wykonawcy powinno nastąpić dopiero w drugiej połowie marca. W al. Klonowej finalizowane są prace przy budowie rurociągu na odcinku od ulicy Mleczarskiej do Serowarskiej. Niestety, nastąpiło zatrzymanie prac u zbiegu al. Klonowej i ul. Serowarskiej z powodu nieprzewidzianych trudności związanych z posadowieniem studni kanalizacyjnej (kolizja z wodociągiem i rurociągiem kanalizacji opadowej wymusza przeprojektowanie tego miejsca). Z kolei w ul. Serowarskiej wykonawca kończy prace w bocznej ulicy (między nr 10 a 12) i planuje rozpocząć wykonywanie sięgaczy (cofając się w kierunku cmentarza). Ruch będzie wstrzymany w miejscu aktualnie wykonywanego sięgacza. W kolejnym etapie prace w ul. Serowarskiej, od nr 10 do jej końca, zaplanowano z zastosowaniem metody bezwykopowej (przewiertowo). Rozpoczną się jeszcze w marcu i będą prowadzone do trzeciego tygodnia maja. Sięgacze w tej ulicy wykonywane będą na bieżąco po przewierceniu danego odcinka kanału. Ponadto na ul. Wojska Polskiego przy oczyszczalni ścieków trwające prace porządkowe.

Dodatkowo, w imieniu wykonawcy, prosimy mieszkańców, aby uwagi w pierwszej kolejności kierowali do firmy AG System. Zgłaszanie wszelkich spraw bezpośrednio do wykonawcy przyspieszy ich rozpoznanie i realizację.

Kontakt: Inżynier Budowy tel. 519 138 605, Kierownik Budowy tel. 512 040 925.  

13.02.2016 - 15:26

 Aktualnie trwają prace przy budowie rurociągów kanalizacji sanitarnej w ulicach Trzmielowickiej i Serowarskiej oraz alei Klonowej. Zakończenie prac przy budowie rurociągu w Trzmielowickiej zaplanowano na koniec lutego.

14.01.2016 - 00:51

Informujemy, że po świętach wznowione zostały prace przy budowie rurociągów kanalizacji sanitarnej w ul. Trzmielowickiej. W późniejszym terminie, w tych ulicach, będą jeszcze podłączane tzw. sięgacze kanalizacyjne do poszczególnych posesji. Zostały zakończone prace przewiertowe przy budowie kanalizacji pod przejazdem kolejowym oraz przy podstacji gazu na ul. Serowarskiej. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, firma AG-System po przerwie świątecznej będzie kontynuować prace przy ul. Serowarskiej i Klonowej. Wykonawca zamierza prace realizować etapami tak, aby były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Serowarska jest nieprzejezdna na wysokości posesji nr 3, wprowadzono odpowiednie oznakowanie od strony ul. Trzmielowickiej i al. Klonowej. Przypominamy, że rozpoczęcie prac nie wiąże się z równoczesnym podjęciem natychmiastowych działań budowlanych przez mieszkańców. Natomiast bezpośredni kontakt z wykonawcą jest konieczny do koordynacji, zgodnie z projektem, prawidłowego usytuowania miejsca i poprowadzenia sięgacza kanalizacyjnego od rurociągu do granicy posesji (wysokość i rzędna).
RO upoważniła radnych Zbigniewa Mianowskiego i Józefa Piskorskiego do kontaktów z kierownictwem budowy i do nich można również zgłaszać swoje wnioski i zapytania oraz dodatkowo do radnej Elżbiety Miedzińskiej. 

10.12.2015 - 03:16

listopadzie br. w siedzibie RO Leśnica odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Serowarskiej z Kierownikiem Budowy p. Robertem Antasikiem oraz inżynierem projektu z MPWiK p. Tomaszem Mielcarzem. Obecnie firma „AG System” realizuje prace przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej w ul. Trzmielowickiej i al.

26.11.2015 - 21:24

Zarząd Osiedla zaopiniował pozytywnie dojazd do zaplecza budowy (projekt Ratyń I) poprzez ulice Trzmielowicką, łącznik wzdłuż stacji kolejowej, Wojska Polskiego i Ekonomiczną. Warunkiem opinii jest zakaz wykorzystywania odcinka ulicy Wyboistej od Ekonomicznej do Równej przez pojazdy obsługujące tę budowę i jej zaplecze.

24.11.2015 - 14:54

Główny wykonawca firma „AG System” realizuje zadanie z wykorzystaniem podwykonawców. Aktualnie trwają prace przy remoncie chodników i budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej w ul. Trzmielowickiej, w części ul. Jajczarskiej i al. Platanowej oraz przy budowie przepompowni u zbiegu ulic Równej i Wojska Polskiego. Kilka dni temu rozpoczęły się też prace przewiertowe przy budowie kanalizacji pod przejazdem kolejowym.

12.11.2015 - 02:12

Trwają prace przy remoncie chodników i budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej na ul. Trzmielowickiej oraz budowie przepompowni przy ul. Wojska Polskiego. Niebawem rozpoczną się prace przy budowie rurociągu kanalizacji pod przejazdem kolejowym na ul. Trzmielowickiej, a następnie będą wykonywane sięgacze w tej ulicy. Przypominamy, że RO upoważniła radnych Zbigniewa Mianowskiego i Józefa Piskorskiego do kontaktów z kierownictwem budowy. Planujemy też spotkania informacyjne z mieszkańcami ulic objętych realizacją prac. 

15.10.2015 - 14:33

Zostały wznowione prace w ramach budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – projekt Ratyń I. W dniu 01.10. uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielami kierownictwa projektu ze spółki MPWiK, a 05.10 br. spotkaliśmy się w siedzibie RO z Panem Robertem Antasikiem kierownikiem budowy ze spółki AG System. Poinformowano nas, że w pierwszej kolejności (w październiku  br.) zostaną naprawione chodniki na ul. Trzmielowickiej (prace już trwają) i nawierzchnia na przystanku autobusowym.

28.09.2015 - 11:39

Podpisano umowę z głównym wykonawcą na roboty budowlane oraz finalizowane są umowy z podwykonawcami. W dniu 23.09. br. przedstawiciele RO uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem spółki MPWiK, gdzie poinformowano nas, że prace zostaną wznowione na początku listopada br. Jeszcze w tym roku zaplanowano prace przy ul. Trzmielowickiej, a na wiosnę 2016 roku na pozostałych ulicach objętych tym projektem. Na początku października br.