Odnośniki podstawowe

13.05.2015 - 09:56

Pod koniec 2014r. wstrzymano prace w ramach I etapu budowy kanalizacji sanitarnej (projekt Ratyń). Inwestor (MPWiK) ogłosił przetarg w celu wyłonienia nowego wykonawcy. Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 25.05.2015r. Zakończenie zadania przewidziano na 30.06.2016r. 

19.02.2015 - 14:37

Pod koniec 2014r. nastąpiło wstrzymaniem prac w ramach I etapu budowy kanalizacji sanitarnej (projekt Ratyń). Według ostatnio otrzymanych informacji od przedstawiciela MPWiK obecnie trwają prace polegające na zabezpieczaniu terenu w związku z odstąpieniem od umowy o roboty budowlane. Ponadto inwestor (MPWiK) wraz z Gminą Wrocław skompletowały już dokumenty do ponownego przetargu celem wyłonienia nowego wykonawcy. Spodziewane rozstrzygnięcie może nastąpić na przełomie marca - kwietnia br. Natomiast planowane rozpoczęcie przerwanych prac może nastąpić w II kwartale, a ich zakończenie do końca 2015r. Chcemy podkreślić, że Rada Osiedla nie ma wpływu na terminy obecnie realizowanych przedsięwzięć przez MPWiK, ale będzie zabiegać, aby I etap ww. projektu został zakończony w tym roku. Nadmieniamy, że regularnie zwracamy się do inwestora o wykonywanie prac naprawczych i porządkowych w obrębie jezdni, chodników i poboczy w obszarze ww. inwestycji. 

19.12.2014 - 02:48

Jak już Państwa informowaliśmy, w związku z petycją zgłoszoną przez mieszkańców ul.

19.12.2014 - 02:26

W związku ze wstrzymaniem prac przez firmę „POL-LAS” w ramach I etapu budowy kanalizacji sanitarnej (projekt Ratyń), Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się do MPWiK o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących przyczyn tego stanu rzeczy. Jesteśmy zaniepokojeni obecnym stanem ulic przed okresem zimowym, gdzie przez istniejące nierówności będzie utrudnione zarówno ich odśnieżanie, jak i ulegnie pogorszeniu bezpieczeństwo komunikacyjne.

05.12.2014 - 21:46

W związku z petycją zgłoszoną przez mieszkańców ul. Trzmielowickiej (od nr 50), Jajczarskiej i Gielniaka do dyrektora naczelnego MPWiK S.A, wystosowaliśmy w tym względzie stosowne pismo. Podkreślamy, że Rada Osiedla z całą stanowczością wspiera starania mieszkańców o niepomijanie ich w trwającej budowie kanalizacji sanitarnej i nieprzesuwanie terminu realizacji tej inwestycji na późniejszy okres. Przypominamy, że na spotkaniu zorganizowanym w dniu 07.05. br. z dyrektorem inwestycji MPWiK oraz wykonawcą firmą POL-LAS otrzymaliśmy zapewnienie, że obecnie trwająca inwestycja obejmie również powyższe ulice i nie było w ogóle mowy o dzieleniu jej na odsunięte w czasie etapy. Jesteśmy zbulwersowani takim stanem rzeczy!Jak to jest możliwe, aby na ul. Trzmielowickiej miała być wykonana kanalizacja tylko do połowy ulicy (do nr 49) a reszta mieszkańców ulicy została pominięta? Wielu z mieszkańców tych ulic podjęło już działania zmierzające do uzgodnienia i wykonania projektów przyłącza. Po otrzymaniu odpowiedzi z MPWiK natychmiast poinformujemy Państwa o jej treści. 

27.11.2014 - 21:21

,,W związku z tymczasowym wstrzymaniem prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Serowarskiej i Trzmielowickiej, pragniemy poinformować, że ww. przerwa spowodowana jest nieprzewidzianą kolizją z siecią gazową w ulicy Serowarskiej, natomiast w przypadku budowy kanału w ulicy Trzmielowickiej, przerwa wynika z przedłużającej się procedury uzyskania koniecznego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Jednocześnie informujemy, że pozostała część prac związanych z inwestycją RATYŃ I jest realizowana zgodnie z harmonogramem robót (dotyczy ulic Wojska Polskiego i Ratyńskiej)."

22.10.2014 - 10:48

W związku z trwającymi na naszym osiedlu inwestycjami kanalizacyjnymi oraz pytaniami mieszkańców podajemy Państwu kilka istotnych informacji. Informujemy, że obowiązek przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).

10.10.2014 - 13:00

Ulica Serowarska jest zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ul. Trzmielowicką wzdłuż cmentarza, a wyjazd z niej do centrum Leśnicy jest możliwy przez al. Klonową lub ul. Jajczarską do ul. Średzkiej.

23.09.2014 - 20:46

 W związku z realizowanym kolejnym etapem budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Serowarskiej w dniu 23.09.14r. uległa zmianie organizacji ruchu na tej ulicy. Z uwagi na trwające prace budowlane Serowarska będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ul. Trzmielowicką wzdłuż cmentarza a wyjazd z niej do centrum Leśnicy będzie możliwy przez ul. Klonową lub Jajczarską do ul. Średzkiej.

10.09.2014 - 22:34

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (projekt Ratyń) aktualnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego, Trzmielowickiej i Serowarskiej oraz modernizacji sieci wodociągowej na ul. Trzmielowickiej. Ruch zastępczy pojazdów w obu kierunkach odbywa się ul. Serowarską, drogą gruntową obok cmentarza i dalej ul. Trzmielowicką. Dalsze prace na tej ulicy będą realizowane etapowymi zamknięciami.