Odnośniki podstawowe

10.10.2014 - 13:00

Ulica Serowarska jest zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ul. Trzmielowicką wzdłuż cmentarza, a wyjazd z niej do centrum Leśnicy jest możliwy przez al. Klonową lub ul. Jajczarską do ul. Średzkiej.

23.09.2014 - 20:46

 W związku z realizowanym kolejnym etapem budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Serowarskiej w dniu 23.09.14r. uległa zmianie organizacji ruchu na tej ulicy. Z uwagi na trwające prace budowlane Serowarska będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ul. Trzmielowicką wzdłuż cmentarza a wyjazd z niej do centrum Leśnicy będzie możliwy przez ul. Klonową lub Jajczarską do ul. Średzkiej.

10.09.2014 - 22:34

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (projekt Ratyń) aktualnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego, Trzmielowickiej i Serowarskiej oraz modernizacji sieci wodociągowej na ul. Trzmielowickiej. Ruch zastępczy pojazdów w obu kierunkach odbywa się ul. Serowarską, drogą gruntową obok cmentarza i dalej ul. Trzmielowicką. Dalsze prace na tej ulicy będą realizowane etapowymi zamknięciami.

26.08.2014 - 22:17

 Informujemy, że w ramach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (projekt Ratyń) w środę 27 sierpnia br. z kilkutygodniowym opóźnieniem rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Serowarskiej. Wykonawca zaplanował całkowite zamknięcie ruchu na odcinku od skrzyżowania z Trzmielowicką do początku cmentarza. Ruch zastępcy pojazdów w obu kierunkach odbywał się będzie ul. Serowarską, drogą gruntową obok cmentarza i dalej ul. Trzmielowicką. 

W dalszej kolejności prace na tej ulicy będą realizowane etapowymi zamknięciami. Równolegle trwają prace podłączeniowe wody na ul. Trzmielowickiej. Rozumiemy, że w związku z trwającą inwestycją mają Państwo wiele zastrzeżeń. Oddelegowani przedstawiciele RO regularnie spotykają się z wykonawcą i przekazują wnioski w tym zakresie. Ponadto Zarząd Osiedla na spotkaniu w lipcu br. z dyrektor inwestycji MPWiK przekazał swoje krytycznie uwagi i zastrzeżenia, w tym dotyczące opóźnień w realizacji harmonogramu, ORZ, utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa i wiele innych.

18.08.2014 - 11:04

 RATYŃ I                RATYŃ II

27.06.2014 - 01:55

 Przypominamy, że przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej MPWiK jest nieodpłatne. Natomiast mieszkaniec finansuje projekt i budowę odcinka kanału od granicy posesji (od końca sięgacza) do budynku (przyłącze). Należy w MPWiK złożyć wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków dostępny na stronie mpwik.wroc.pl pod zakładką Klient/Pobierz druki lub w BOK ul. Na Grobli 19/23, a następnie również w MPWiK, złożyć wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza.Dokumentacja projektowa przyłącza musi być opracowywana przez uprawnionego projektanta branży sanitarnej. Szacunkowy koszt projektu obejmuje: projekt przyłącza kanalizacyjnego - ok. 500 zł, mapa zasadnicza dla celów projektowych - ok. 500 zł, uzgodnienie ZUDP - ok. 50 zł. W przypadku projektu wykonywanego dla kilku budynków koszt indywidualnego projektu może być mniejszy z uwagi na upust projektanta za projekt, niższą cenę jednostkową ceny mapy do celów projektowych, np. 1000 zł dla 4 przyłączy. W Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia trzeba złożyć zgłoszenie o budowie przyłącza. Formularz dostępny na stronie wroclaw.pl pod zakładką Urząd/Co i jak załatwić/Sprawy do załatwienia-BIP. Średni koszt przyłącza (materiał+robocizna) to około 1500-2500 zł (w zależności od odległości od domu do sięgacza, ilości studzienek, zakrętów itp. Sumaryczne szacunkowe koszty (budowa przyłącza +dokumentacja) to ok. 4-5 tys. zł.Następnie w MPWiK należy złożyć wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
W ramach przyłączenia wykonywany jest przegląd techniczny przyłącza kanalizacyjnego i jest zawierana umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości.
Szanowni Państwo, zwracamy uwagę, że odprowadzanie ścieków z nieruchomości będzie możliwe dopiero po wybudowaniu i uruchomieniu przepompowni ścieków!Sieć będzie czynna po wybudowaniu i rozruchu przepompowni ścieków w ul. Wojska Polskiego, co planowane jest do 30.06.2015r. Złączenie z wybudowanymi sięgaczami i korzystanie z kanalizacji możliwe będzie po rozruchu pompowni. Dane informacyjne: wykonawca -Kierownik Budowy – Kazimierz Mazur POL-LAS. Inwestor MPWiK S.A. Przedstawiciel Inwestora: Wojciech Górnaś (tel. 71/3409712: siedziba: ul. Na Grobli 19/23). Biuro Obsługi Klienta czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek godz. 8.00-15.00, w środę 8.00-17.00

27.06.2014 - 01:38

 Jak nietrudno zauważyć, prace budowlane sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – projekt Ratyń niestety są realizowane z opóźnieniem. Nie jesteśmy też zadowoleni z organizacji komunikacji w obrębie budowy oraz prac odtworzeniowych nawierzchni. Oddelegowani przedstawiciele RO na bieżąco przekazują wszelkie zastrzeżenia kierownictwu budowy. Ponadto Zarząd Osiedla wysyła pisma i maile do wykonawcy, MPWiK i ZDIUM.

31.05.2014 - 14:02
Zgodnie z uchwałą nr XI/54/14 Rady Osiedla do kontaktów roboczych w ramach prowadzonej inwestycji zostali upoważnieni radni: Zbigniew Mianowski – Wiceprzewodniczący Rady oraz Józef Piskorski – członek Zarządu - Przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej. Nasi przedstawiciele będą uczestniczyć w naradach roboczych i spotkaniach. Ponadto zgodnie z zapewnieniem Prezesa „POL-LAS”, Kazimierza Mazura, na zapleczu budowy oraz w miejscu jej realizacji można uzyskać od kierownika budowy bieżące dane o realizowanych aktualnie zadaniach oraz planach na najbliższy okres (1-2 tygodnie).
16.05.2014 - 14:25

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - projekt Ratyń 

 HARMONOGRAM     ZAKRES ROBÓT