Odnośniki podstawowe

13.07.2009 - 21:33

 1. Apteka "KATEDRALNA"
        ul. Sienkiewicza 54-56                       tel.: 071/322-73-15
     2. Apteka "POD LWAMI"
        pl. Jana Pawła II 7a                           tel.: 071/343-67-24

02.07.2009 - 14:30

W dniu 01.07.2009r. około godziny 8.00 nastąpiło zarwanie jezdni na środku ulicy Serowarskiej na wysokości numeru 7.  Przyczyną zapadnięcie było podmycie jezdni w wyniku pęknięcia rury kanalizacji  burzowej. Podmycia pod jezdnią (3x 5m głębokość 2m) jest dodatkowo niebezpieczne gdyż dotyczy również przebiegającej w tym miejscu rury gazowej.  Służby ZDIUM miasta zabezpieczyły  miejsce awarii (rozstawiono zapory  znaki drogowe „ślepa ulica” przy Trzmielowickiej, Klonowej i Jajczarskiej).

01.07.2009 - 11:50

Urząd Miejski Wrocławia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujacych, skierowanego do stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania " Przebudowa ul.Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu", realizowanego w granicach nastepujacych działek:
- obręb Stabłowice: AM-32 działki nr: 251, 244, 249, 250; AM-33 działki nr: 1, 43/4, 45/2, 45/3, 31/1, 29/17, 45/5; AM-34 działki nr: 30, 28/1, 33/1; AM-36 działki nr: 4, 38 ,39.

30.06.2009 - 11:30

W dniu 18 czerwca 2009r. Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr  WSR.O.AP.7682-8/25/1547/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegajacego na realizacji 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Strzeblowskiej, obejmujacego działki nr 2,3,4,5,6,7,8,9,49/1,1/3,15,16,17,22,23,1/2 AM-18, obręb Stabłowice.

29.06.2009 - 22:11

Podczas spotkania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie dolnośląskim podjęto decyzje o zwiększeniu upustu wody ze zbiornika retencyjnego w Mietkowie do rzeki Bystrzycy z 40 m3/s do 60 m3/s.

23.06.2009 - 13:06

Na stronie UM  pod adresem  http://www.wroclaw.pl/m3508/p115417.aspx   można zapoznać się z aktualizacją  „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Wrocławia na lata 2009-2012”.

07.06.2009 - 22:56

Zawiadamiamy o prowadzonym przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 postępowaniu w sprawie warunków budowy osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Pomarańczowej i Starogajowej w Stabłowicach. W rejonie tym mają powstać wielorodzinne budynki o wysokości do 6. kondygnacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rychłe składanie wniosków i uwag w tej sprawie bezpośrednio do Wydziału Środowiska.

05.06.2009 - 17:12

Decyzją Prezydenta Wrocławia (nr WSR.O.AP./7682-5/25/1547/09) zakończono postepowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polagajacej na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzeblowskiej. Budynki mają być wyposażone w podziemne garaże.  

30.05.2009 - 21:17

6 maja 2009 r. wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia. Z jego treścią powinni zapoznać się wszyscy właściciele nieruchomości.
 

06.05.2009 - 18:52

W tym miejscu umieszczać będziemy komunikaty o remontach, zmianach w organizacji ruchu i innych ważnych dla Mieszkańców sprawach. Komunikaty będą jednocześnie pomieszczone na stronie startowej.