Odnośniki podstawowe

29.09.2009 - 11:49

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że na przełomie września i października występuje wędrówka samic komarów do miejsc zimowania. Samice komarów wybierają miejsca blisko siedzib ludzkich – piwnice, strychy, klatki schodowe. W związku z tym apelujemy o niszczenie zimujących samic komarów w budynkach na naszym osiedlu. Będzie miało to wpływ na zmniejszenie liczby komarów wiosną przyszłego roku.

05.09.2009 - 12:13

Chodzi o procedurę przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Królewieckiej, zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27. marca 2009 r. Nr XXXII/1108/09. Wnioski można składać w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ul. Świdnieckiej 53.   

01.09.2009 - 00:34

 Prezydent Wrocławia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 18 029 m2 przy ul. Małopolskiej  36-40 (KW WR1K/00218758/9) obręb Złotniki, AM-11 nr dz. 8/1.

14.07.2009 - 01:41

Uwaga mieszkańcy!!!

13.07.2009 - 21:33

 1. Apteka "KATEDRALNA"
        ul. Sienkiewicza 54-56                       tel.: 071/322-73-15
     2. Apteka "POD LWAMI"
        pl. Jana Pawła II 7a                           tel.: 071/343-67-24

02.07.2009 - 14:30

W dniu 01.07.2009r. około godziny 8.00 nastąpiło zarwanie jezdni na środku ulicy Serowarskiej na wysokości numeru 7.  Przyczyną zapadnięcie było podmycie jezdni w wyniku pęknięcia rury kanalizacji  burzowej. Podmycia pod jezdnią (3x 5m głębokość 2m) jest dodatkowo niebezpieczne gdyż dotyczy również przebiegającej w tym miejscu rury gazowej.  Służby ZDIUM miasta zabezpieczyły  miejsce awarii (rozstawiono zapory  znaki drogowe „ślepa ulica” przy Trzmielowickiej, Klonowej i Jajczarskiej).

01.07.2009 - 11:50

Urząd Miejski Wrocławia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujacych, skierowanego do stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania " Przebudowa ul.Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu", realizowanego w granicach nastepujacych działek:
- obręb Stabłowice: AM-32 działki nr: 251, 244, 249, 250; AM-33 działki nr: 1, 43/4, 45/2, 45/3, 31/1, 29/17, 45/5; AM-34 działki nr: 30, 28/1, 33/1; AM-36 działki nr: 4, 38 ,39.

30.06.2009 - 11:30

W dniu 18 czerwca 2009r. Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr  WSR.O.AP.7682-8/25/1547/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegajacego na realizacji 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Strzeblowskiej, obejmujacego działki nr 2,3,4,5,6,7,8,9,49/1,1/3,15,16,17,22,23,1/2 AM-18, obręb Stabłowice.

29.06.2009 - 22:11

Podczas spotkania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie dolnośląskim podjęto decyzje o zwiększeniu upustu wody ze zbiornika retencyjnego w Mietkowie do rzeki Bystrzycy z 40 m3/s do 60 m3/s.