Odnośniki podstawowe

11.11.2015 - 21:03

Na wniosek Tauron Dystrybucja SA zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN w rejonie ul. Częstochowskiej (działki nr 1, 52/6 AM9, dz. nr 168/1, 168/2, 107 AM8, obr. Złotniki) oraz w rejonie ul. Kamiennogórskiej (działki nr 75/2, 75/1 AM6, dz. nr 2 AM7, obr. Złotniki).

11.11.2015 - 21:02

Wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla spółki "Osiedle Malownicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K., ul. Wereszyckiego 14, 51-704 Wrocław, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych Marszowice - Malownicze III zlokalizowanego przy ul.

11.11.2015 - 21:00

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości informuje, że przetarg na działkę przy ul. Opoczyńskiej odbędzie się 5 lutego 2016r. o godz. 10:00 przy pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215. Działkę o powierzchni 8787m2 przeznaczono pod zabudowę wielorodzinną, cena 2905000zł+vat.
Więcej informacji: tel. 71 777 72 83 do 86, e-mail wns@um.wroc.pl.

15.09.2015 - 15:49

Prezydent Wrocławia podaje do publicznej wiadomości wykaz nr WNS/393/15 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. 

Wykaz

11.09.2015 - 15:43

Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) dla działek o numerach 266/2 i 276/11 AM-11 obręb Stabłowice we Wrocławiu.

11.09.2015 - 15:27

Rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Marszowickiej we Wrocławiu

10.08.2015 - 12:54
Nieruchomość o pow. 1175m2, zabudowana parterowym budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. zabudowy ok. 68 m2. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
10.08.2015 - 12:19

Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Marszowickiej we Wrocławiu.

10.08.2015 - 12:07

Budowa ulic 2 KD-Z, 8 KD-D, 9 KD-D, 11 KD-D wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Leśnica w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej we Wrocławiu.