Odnośniki podstawowe

13.05.2015 - 10:00

Obecnie kontynuowane są roboty w ul. Wolskiej (w dalszym ciągu przejazd ulicą tylko w kierunku Średzkiej). Na ul. Zajazdowej od 18.05. zaplanowano roboty w terenie zielonym (na odcinku od Eluarda do Średzkiej) z utrudnieniem ruchu na tej ulicy. Na ul. Eluarda trwa ciąg dalszy robót przy przebudowie kanalizacji w trzech etapach, przy całkowitym zamknięciu ruchu na każdym z etapów: I - od strony ul. Dolnobrzeskiej, II – na wysokości apteki, III – od strony ul. Zajazdowej. Zakończenie przebudowy kanału głównego w ul. Eluarda zaplanowano na koniec maja.

25.03.2015 - 15:22

Rozpoczęła się przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wolskiej. MPWiK informuje, że jest to pierwszy etap prac w Leśnicy – przebudowy sieci wodociągowej w ulicach Wolskiej, Eluarda i Zajazdowej oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wolskiej, Dolnobrzeskiej i Eluarda. Prace prowadzi firma PEBUD sp. z o.o., umowny termin zakończenia całości robót to 30 listopada 2015r. Prace na wodociągu w ul. Wolskiej potrwają 60 dni (do początku maja). Ulica będzie zamknięta częściowo lub całkowicie zależnie od etapu prac. W razie potrzeby ruch będzie kierowany ręcznie. Zatwierdzona organizacja ruchu zastępczego przewiduje objazd autobusu linii 123 przez ul. Dolnobrzeską. Wykonawca w ramach placu budowy powinien zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom, służbom ratowniczym i obsłudze bytowej. Informacje o ewentualnych przerwach w dostawie wody lub odbiorze ścieków będą przekazywane poprzez rozwieszenie ogłoszeń na drzwiach wejściowych do budynków z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplecze budowy zlokalizowano przy ul. Pawła Eluarda na działce nr 97.