Odnośniki podstawowe

WBO 2019 – głosowanie

Od 20 września do 7 października odbędzie się głosowanie na projekty WBO 2019. W tym roku punkty głosowania papierowego będą wyłącznie w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia. Do siedziby naszej rady zapraszamy mieszkańców, którzy nie wiedzą jak zagłosować lub nie mają możliwości oddania głosu przez internet – udostępnimy komputer i pomożemy oddać głos. Głosować w tym roku mogą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, niezależnie od wieku. Formularz do głosowania będzie dostępny od 20 września na stronie - www.wroclaw.pl/wbo.

Projekty z Osiedla Leśnica:
NR 12 Strefa wypoczynku bez granic (Stabłowice).
NR 58 Psi Park w Parku Leśnickim.
NR 62 Utwardzenie terenu przed ROD Marszowice we Wrocławiu ul. Wilkszyńska wraz ulepszeniem/powiększeniem stanowiska przystanku autobusowego linii 923.
NR 85 Skatepark w Leśnicy.
NR 111 STAWY LEŚNICKIE - rekreacja i wypoczynek dla mieszkańców Wrocławia.
NR 115 WIELOFUNKCYJNE BOISKO NA MOKRYM
NR 141 Oświetlenie ulicy Marszowickiej.
NR 144 Eko Park STABŁOWICE - etap 3 (pierwszy we Wrocławiu Park Przyjaciół Drzew).
NR 194 Las przy ul. Kosmonautów - miejsce rekreacji, wypoczynku i sportu.
NR 225 Sportowe Stabłowice.
NR 271 Boisko do piłki nożnej Nowe Żerniki.
NR 278 Plac zabaw dla młodszych dzieci w Parku Złotnickim.
NR 301 ŻERNICZANIN – park aktywności z placem zabaw i siłownią, który „rośnie” razem z dzieckiem (Nowe Żerniki).
NR 309 Taniec i akrobatyka na naszym osiedlu: Leśnica-Stabłowice-Złotniki.
NR 310 Oświetlenie górki w Parku Złotnickim.
NR 353 Zielona ławka dla sąsiada - rewitalizacja skweru przy pl. Świętojańskim. Przyjazne miejsce spotkań na Leśnicy.
NR 356 ARCHIPELAG JAPOŃSKI (Żerniki, Nowe Żerniki i Wszystkie Osiedla Sąsiadujące).
NR 381 Mokrzańska-oświetlenie drogi.
Wszystkie projekty z opisami na stronie WBO.


Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

Wyciszenie ulicy Złotnickiej

Departament Infrastruktury i Transportu, odpowiadając na zapytanie Zarządu Osiedla informuje, że przebudowa ulicy Złotnickiej jest realizowana w ramach projektu WBO 2018 – Wyciszenie nawierzchni ulicy Złotnickiej. Zadanie realizują Wrocławskie Inwestycje, a wykonawcą prac jest firma Radpol. Prace będą prowadzone dwuetapowo i umownie mają się zakończyć 31 grudnia br. W ramach robót, oprócz wymiany nawierzchni jezdni, zostaną wykonane przejścia i azyl dla pieszych.

Dzikie zwierzęta we Wrocławiu

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że w granicach miasta na stałe i okresowo bytuje wiele gatunków dzikich zwierząt. Wynika to z bogatych uwarunkowań przyrodniczych naszego miasta (sieć rzek, kompleksy leśne, pola, łąki, parki, nieużytki). Jednak jego dynamiczny rozwój, coraz częściej powoduje ingerencję w naturalne lub półnaturalne siedliska tych zwierząt. Duża ich część zmuszona jest wówczas opuścić wcześniej zajmowane tereny.

Wycinka drzew

Zarząd Zieleni Miejskiej kontynuuje wycinkę martwych i zamierających drzew na naszym Osiedlu.  Są to drzewa stanowiące zagrożenie dla mieszkańców osiedla i uczestników ruchu drogowego. We wrześniu zaplanowano wycinkę drzew przy ulicach Wińskiej, Mydlarskiego, Starogajowej, Marszowickiej i Białej. We wszystkich przypadkach wydano właściwe decyzje - Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Negatywna odpowiedź na petycję mieszkańców

W odpowiedzi na petycję mieszkańców naszego osiedla do Prezydenta Wrocławia, w sprawie remontu ul. Trzmielowickiej, na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Jajczarskiej, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UMW odpowiedział, że z uwagi na duże koszty inwestycji, gmina nie posiada środków finansowych niezbędnych do jej realizacji.

W tym roku nie będzie remontu chodników w ul. Serowarskiej

ZDIUM poinformował nas, o wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej remont chodników w ciągu ul. Serowarskiej. Niestety z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Miasta, w bieżącym roku nie dojdzie do praktycznej realizacji tego zadania, zgłoszonego przez naszą Radę w 2017 roku do Programu Inwestycyjnego Rad Osiedli. Będziemy w tej sprawie interweniować.

Budowy na Nowych Żernikach

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi utrudnień, zagrożeń bezpieczeństwa i niszczenia infrastruktury osiedlowej przez wykonawców kolejnych inwestycji informuje, że pracownicy ZDiUM z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej, prowadzą kontrole oraz dyscyplinują kierowców i kierowników budów prowadzonych na osiedlu.

Dni Seniora 2019

Od 6 września do 6 października potrwa tegoroczna, jedenasta edycja wrocławskich Dni Seniora. W ciągu czterech tygodni organizatorzy zaplanowali ok. 200 różnych inicjatyw dla osób powyżej 60. roku życia. Marsz Kapeluszy, Przegląd Twórczości Senioralnej, Targi Senioralne, koncerty, bale, spektakle, bezpłatne badania, porady i konsultacje, potańcówki oraz różnorodne treningi.

Kanalizacja Lewej i Trójkątnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odpowiadając na zapytanie RO Leśnica informuje, że przygotowuje dokumenty do ponownego ogłoszenia przetargu na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lewej i Trójkątnej. Przetarg powinien zostać ogłoszony we wrześniu, a jeżeli uda się wybrać wykonawcę, to prace będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Subskrybuje zawartość