Odnośniki podstawowe

Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

Zespół Monitorujący Panel Obywatelski

 

Zapraszamy do zgłaszania się do Zespołu Monitorującego Panel Obywatelski!

Złap Deszcz - 2020

3 lutego 2020 r. Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2020 można składać do 30 września 2020  r.

Uwaga, silny wiatr na Dolnym Śląsku

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje bardzo silny wiatr. Na południu Polski porywy mogą osiągać nawet 120 km/h. Silnie wiać ma także jutro.

Budynek łączący pokolenia na Nowych Żernikach

Spółka TBS Wrocław przekazała miastu 57 mieszkań dla seniorów na Nowych Żernikach. Ich lokatorzy w najbliższym sąsiedztwie znajdą wiele potrzebnych usług, jak np. opiekę medyczną, stołówkę lub punkt opieki dziennej. Nowy budynek TBS łączy trzy funkcje i trzy pokolenia: mieszkania z serwisem opiekuńczym dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkania pod wynajem oraz przedszkole.Szczegóły na stronie wroclaw.pl

Pierwszy wrocławski panel obywatelski

 Fundacja Dom Pokoju rozpoczyna przygotowania do pierwszego wrocławskiego panelu obywatelskiego. Panel obywatelski to nowa forma demokratycznego podejmowania decyzji, którą można zastosować na poziomie miasta, państwa, a nawet społeczności międzynarodowej. Na poziomie lokalnym, do udziału w panelu obywatelskim wyłania się losowo grupę mieszkańców i mieszkanek danego miasta, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć czy wiek.

Rusza kolejna edycja Trenera Osiedlowego

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy informuje, że jest kontynuatorem trzyletniego programu Gminy Wrocław „Trener Osiedlowy 2018/2020”, a z dniem 01.04.2020 r. rozpoczyna się kolejna jego edycja. Dzięki funduszom gminy Wrocław zostanie zatrudnionych 47 osób, które w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz w weekendy, prowadzić będą bezpłatnie, na wytypowanych boiskach i placach, zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą. 

Staże w PUP

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że prowadzi wsparcie pracodawców oraz bezrobotnych poprzez program staży - skuteczną, efektywną i sprawdzoną formę pozyskania pracowników. Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbycie stażu pozwala zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szanse za uzyskanie zatrudnienia.

Dzienny Dom Pomocy i Klub Integracji Społecznej w Leśnicy

Dzienny Dom Pomocy otwarto w poniedziałek 20 stycznia w wyremontowanym budynku przy ul. Władysława Skoczylasa 8. DDP będzie działać razem z Klubem Integracji Społecznej, którego celem będzie wsparcie osób wykluczonych z rynku pracy. Relacja z otwarcia na stronie Wrocławia

Składamy wnioski do WBO

 

Subskrybuje zawartość