Odnośniki podstawowe

Protokół z IX Przeglądu Gwarancyjnego po kanalizacji na Złotnikach.

Zarząd Osiedla informuje, że 30 sierpnia oraz 2 i 3 września odbył się kolejny już IX przegląd gwarancyjny kanalizacji na osiedlu Złotniki, który objął również kontrolę wykonania napraw zgłoszonych w poprzednich przeglądach gwarancyjnych, do których zobowiązano wykonawcę. Przegląd objął sprawdzenie dróg, kanalizacji deszczowej oraz terenów zielonych. W przeglądzie uczestniczyli przedstawiciele Biura Funduszu Spójności , ZDiUM-u oraz Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej RO oraz radni ze Złotnik. Uwagi wniesione przez naszych radnych zostały przekazane do protokołu komisji.