Odnośniki podstawowe

Osoby do kontaktu z wykonawcą

Zgodnie z uchwałą nr XI/54/14 Rady Osiedla do kontaktów roboczych w ramach prowadzonej inwestycji zostali upoważnieni radni: Zbigniew Mianowski – Wiceprzewodniczący Rady oraz Józef Piskorski – członek Zarządu - Przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej. Nasi przedstawiciele będą uczestniczyć w naradach roboczych i spotkaniach. Ponadto zgodnie z zapewnieniem Prezesa „POL-LAS”, Kazimierza Mazura, na zapleczu budowy oraz w miejscu jej realizacji można uzyskać od kierownika budowy bieżące dane o realizowanych aktualnie zadaniach oraz planach na najbliższy okres (1-2 tygodnie).