Odnośniki podstawowe

Obwodnica Leśnicy: inwestor zaprasza do składania ofert - otwarcie ofert planowane w lipcu

Informacja ze strony www.wroclaw.pl, 2014-06-06

"Ogłoszony pod koniec marca przetarg na budowę obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu wchodzi w drugi etap – zainteresowane firmy zostały poproszone o złożenie ofert cenowych. Termin ich składania został wyznaczony na 21 lipca 2014 r.
Przypomnijmy, że trwający przetarg jest w tzw. trybie ograniczonym. Oznacza to, że składa się on z dwóch etapów. W pierwszym oferenci składali wnioski o dopuszczenie do postepowania – wpłynęło takich 13. W drugim firmy, czy też konsorcja, pozytywnie ocenione przez komisję przetargową zostały poproszone o złożenie ofert cenowych.
Po złożeniu wyjaśnień i uzupełnień w postępowaniu przetargowym wszystkich 13-tu oferentów, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zostało zakwalifikowanych do II etapu. Tym samym otrzymują zaproszenia do składania ofert, a na stronie internetowej ogłaszających przetarg Wrocławskich Inwestycji został udostępniony komplet przesłanych do potencjalnych wykonawców materiałów przetargowych.
Wart około 200 mln zł kontrakt powinien być podpisany jeszcze w tym roku i wtedy też mogłyby ruszyć pierwsze prace. Według wstępnych założeń potrwają około 30 miesięcy. – Precyzyjniejszych dat na razie nie możemy podać ponieważ postępowanie przetargowe musi trzymać się wszystkich przewidzianą ustawą rygorów, więc niektóre założenia mogą się zmieniać, łącznie z datą otwarcia ofert gdyby zaistniały właściwe okoliczności – mówi rzecznik Wrocławskich  Inwestycji Marek Szempliński. Realny termin rozpoczęcia realizacji to przełom lat 2014/2015."