Odnośniki podstawowe

Skrzyżowanie Kosmonautów z Trasą Targową

Rozpoczyna się pierwszy etap budowy nowego skrzyżowania ul. Kosmonautów z Trasą Targową.  Rada Osiedla otrzymała jak dotąd jedynie informację o organizacji ruchu zastępczego na czas trwania pierwszego etapu prac. Zmieni się przebieg ścieżki dla pieszych i rowerzystów, i do 40km/h  zostanie ograniczona dopuszczalna prędkość na tym odcinku. Szczegółowy harmonogram i organizację ruchu podczas realizacji kolejnych etapów przedstawimy Państwu niezwłocznie po otrzymaniu tych informacji z Wrocławskich Inwestycji.