Odnośniki podstawowe

Przesunięto termin składania ofert

 Wrocławskie Inwestycje zmieniły termin składania ofert do przetargu na Budowę obwodnicy Leśnicy od ul. Średzkiej do Granicznej na dzień 21.11.2014r.

"Informujemy, że termin składania ofert w postępowaniu „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu” zostaje przesunięty na dzień 21 listopada 2014r. Zmiana podyktowana jest złożeniem skargi na Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska za wydanie decyzji środowiskowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, złożyło Stowarzyszenie Wspólnota Jerzmanowo. Zaskarżona poprzednio do GDOŚ i wydana ponownie w II instancji przedmiotowa decyzja środowiskowa dla fragmentu obwodnicy Leśnicy zgodnie z polskim ustawodawstwem jest prawomocna, jednak w świetle przepisów unijnych zachodzi ryzyko jej utracenia. To w razie rozstrzygnięcia przetargu pociągnęłoby dodatkowe trudności i koszty, zatem zasadne jest jego wstrzymanie do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd." - www.wi.wroc.pl