Odnośniki podstawowe

Kanalizacja osiedla Malowniczego

W ul. Marszowickiej trwa I etap budowy układu odprowadzenia ścieków z osiedla Marszowice Malownicze (kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej). ZDiUM wydał zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy Marszowickiej w rejonie ul. Małomickiej i ul. Łanowskiego. Prowadzenie robót wymaga wyłączenia ruchu. Prace potrwają najkrócej do końca sierpnia. Autobus linii 123kursuje tylko do przystanku 18735 "Marszowicka". Rada Osiedla nie była informowana o rozpoczęciu prac i nie opiniowała organizacji ruchu zastępczego. Więcej informacji będziemy mogli przekazać po otrzymaniu ich od inwestora tj. MPWiK S.A. 
O szczegółach kolejnego zadania planowanego w tym rejonie - „Budowa infrastruktury drogowej w ulicy Marszowickiej we Wrocławiu” poinformujemy po rozstrzygnięciu przetargu i pozyskaniu informacji od Wrocławskich Inwestycji.