Odnośniki podstawowe

Plan prac

Wykonawcą robót w zakresie Budowy układu odprowadzania ścieków z osiedla Marszowice Malownicze” jest firma G-INVEST z Krakowa.
Wstępny plan wykonania głównego kanału sieci sanitarnej:

  • od posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Małomicką - lipiec 2014 r.,
  • od skrzyżowania ulic Głównej, Marszowickiej, Wilkszyńskiej) do posesji nr 11 na ul. Marszowickiej - sierpień 2014 r.,
  • od skrzyżowania w ul. Małomickiej do posesji nr 37 - wrzesień 2014 r.,
  • od posesji nr 37 do posesji nr 53 - październik 2014 r.,
  • od posesji nr 53 do posesji nr 63 - listopad 2014 r.

    Zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się do dnia  05-02-2015 r. Wykonawca rozumiejąc uciążliwość realizowanych robót przedstawił harmonogram, w  którym główne roboty na ul. Marszowickiej zamierza zakończyć w listopadzie br. Utrudnienia w ruchu na ul. Marszowickiej potrwają przez cały czas realizacji prac -   część przy całkowitym zamknięciu jezdni, część z utrzymaniem ruchu przy zwężeniach jezdni. Organizacja ruchu zastępczego będzie się zmieniać wraz z postępem robót.