Odnośniki podstawowe

Obwodnica Leśnicy ma zielone światło

www.wroclaw.pl:
Jeszcze w tym miesiącu będzie można otworzyć oferty w przetargu na budowę obwodnicy Leśnicy! Umożliwia to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w piątek oddalił skargę na decyzję środowiskową.
Przypomnijmy, że z tego powodu przetarg został zawieszony do 21 listopada, to obowiązujący termin otwarcia ofert. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz nie kryje zadowolenia: - Szczególnie cieszy, że można kontynuować prace - mówił, komentując decyzję na gorąco.
Przypomnijmy, że decyzję środowiskową zaskarżyło Stowarzyszenie Wspólnota Jerzmanowo, które już wcześniej protestowało przeciw jej wydaniu. Ostatecznie wydana została w drugiej instancji przez Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ponieważ protestujących to nie zadowoliło postanowili odwołać się do sądu.
Wstrzymało to projekt budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu, ponieważ przetarg na jego realizację został zawieszony do listopada w oczekiwaniu na wyrok sądowy. Trzeba pamiętać też, że protestujący mają prawo wnieść o kasację wyroku do Najwyższego Sądu Administracyjnego.
Niemniej spółka Wrocławskie Inwestycje już zapowiedziała, że będzie kontynuowała postępowanie przetargowe. Przedstawiany wcześniej harmonogram zakładał, że na przełomie lat 2014 i 2015 mają rozpocząć się roboty budowlane. Na realizację wartego około 200 mln zł kontraktu potrzeba około 30 miesięcy. Już wiadomo także, że zakres projektu może być szerszy niż wskazuje jego nazwa.
– Głównym założeniem jest budowa nowej drogi między ulicami Średzką i Graniczną, ale jako tzw. zadanie uzupełniające w ogłoszonym przetargu jest przewidziane także połączenie do ul. Kosmonautów – wskazuje prezes Wrocławskich Inwestycji Paweł Rychel.