Odnośniki podstawowe

Przebudowa wodociągów i kanalizacji w ulicy Wolskiej

Rozpoczęła się przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wolskiej. MPWiK informuje, że jest to pierwszy etap prac w Leśnicy – przebudowy sieci wodociągowej w ulicach Wolskiej, Eluarda i Zajazdowej oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wolskiej, Dolnobrzeskiej i Eluarda. Prace prowadzi firma PEBUD sp. z o.o., umowny termin zakończenia całości robót to 30 listopada 2015r. Prace na wodociągu w ul. Wolskiej potrwają 60 dni (do początku maja). Ulica będzie zamknięta częściowo lub całkowicie zależnie od etapu prac. W razie potrzeby ruch będzie kierowany ręcznie. Zatwierdzona organizacja ruchu zastępczego przewiduje objazd autobusu linii 123 przez ul. Dolnobrzeską. Wykonawca w ramach placu budowy powinien zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom, służbom ratowniczym i obsłudze bytowej. Informacje o ewentualnych przerwach w dostawie wody lub odbiorze ścieków będą przekazywane poprzez rozwieszenie ogłoszeń na drzwiach wejściowych do budynków z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplecze budowy zlokalizowano przy ul. Pawła Eluarda na działce nr 97.

Harmonogram   Zaplecze    Komunikacja