Odnośniki podstawowe

Kolejny etap prac w Marszowickiej

Na Marszowickiej trwają prace związne z budową kanalizacji prowadzone przez MPWiK oraz rozpoczęto zadanie "Budowa infrastruktury w ul. Marszowickiej" realizowane przez Wrocławskie Inwestycje. Ze wzgledu na konieczność skoordynowania prac MPWiK i WI opracowywany i uzgadniany jest szczegółowy harmonogram prac. Organizacja ruchu zastępczego na odcinku od ul. Małomnickiej do Leśnicy przewiduje jedynie miejscowe zwężenia z ruchem wahadłowym. Odcinek od ul. Małomnickiej do ul. Głównej będzie całkowicie zamknięty od 15 czerwca do 31 sierpnia br. Umowny termin zakończenia całości prac to luty 2016r.