Odnośniki podstawowe

Konsultacje w sprawie nadania statutów osiedli i granic osiedli

Rada Miejska Wrocławia w dniu 21 maja 2015 r. przyjęła uchwałę nr X/193/15 w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli oraz projektu uchwały w sprawie podziału Wrocławia na osiedla. Konsultacjom podlegają dwa projekty uchwał Rady Miejskiej - zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli oraz zmieniająca uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla.

Uwagi i opinie do projektów można przesyłać do dnia 05.07.2015r. pisemnie na adres: Urząd Miejski Wrocławia Biuro Rady Miejskiej, Sukiennice 9 50-107 Wrocław lub elektronicznie na adres: brm@um.wroc.pl.
 
 
W związku z rozpoczętymi konsultacjami projektów ww. uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, Rada Osiedla Leśnica zwraca się do mieszkańców Stabłowic z prośbą o przekazywanie swoich wniosków i uwag dotyczących proponowanej granicy Osiedla Leśnica i Osiedla Pracze Odrzańskie.