Odnośniki podstawowe

Przebudowa Kosmonautów w ciągu DK 94 cd.

Od lipca 2014r. Skanska S.A. realizowała część 1 zadania pn. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu w zakresie budowy skrzyżowania z Trasą Targową wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury na potrzeby skomunikowania układu drogowego z osiedlem Nowe Żerniki (WUWA 2), tj. przebudowę ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu w zakresie budowy skrzyżowania z Trasą Targową wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury.
Obecnie w tym rejonie Skanska realizuje części nr 3 pn. Regulacja rzeki Ługowina wraz z budową rowu Ł-16A.. . Rów będzie odwadniał ul. Kosmonautów, Żerniki Nowe i Nowe Żerniki (Wuwa2) oraz pozostałe tereny po południowej stronie ulicy Kosmonautów.
W związku z rozpoczęciem przez firmę Berger Bau części nr 2 pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej i torowiska tramwajowego.. . nastąpi konieczność wyłączenia komunikacji tramwajowej pomiędzy Pilczycami i Leśnicą - od 27 czerwca linie 10 i 20 zostaną skrócone do pętli w Pilczycach. Pomiędzy Pilczycami a Leśnicą zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa 710. W ramach organizacji ruchu zastępczego planowane jest wykonanie drogi tymczasowej wzdłuż ul. Kosmonautów. RO nie otrzymała jeszcze szczegółowej ORZ.