Odnośniki podstawowe

Obwodnica Leśnicy - pierwsze ustalenia z RO

W dniu 15 czerwca br. w siedzibie RO Leśnica odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Zarządu Osiedla z przedstawicielami kierownictwa budowy obwodnicy Leśnicy z firmy Skanska w celu uzgodnienia dróg dojazdowych do tej budowy. Propozycje zgłoszone przez radnych zostały uwzględnione i na tej podstawie skorygowano ww. trasy. Ponadto poinformowano nas, że pierwsze prace budowlane w ramach tej inwestycji zostaną rozpoczęte w sierpniu (od ul. Granicznej), a w październiku br. od strony naszego Osiedla. O kolejnych działaniach w ramach realizacji ww. budowy będziemy Państwa na bieżąco informować.