Odnośniki podstawowe

Budowa dróg i sieci na Nowych Żernikach

Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z budową nowego modelowego osiedla. Firma Skanska na Nowych Żernikach wykona ponad 3 km dróg dojazdowych, ścieżki rowerowe i chodniki, ciepłociąg, sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną. Koniec inwestycji, zaplanowano na lato 2016 r. Wartość kontraktu to ponad 33 mln zł. 30.09.2015r wykonawca przejął teren budowy, od 12.10.15r. zamknięta została ul. Grabowa od strony ul. Kosmonautów i Konińska od Grabowej do Białodrzewnej. Objazd prowadzi przez teren budowy, utrzymanie przejezdności ul. Białodrzewnej ma zapewnić deweloper stawiający budynki obok bunkra przy tej ulicy i realizujący tą drogą obsługę placu budowy BOR. Dla pieszych wyznaczono dojście od Grabowej do przystanków. Obsługa bytowa ma być prowadzona normalnie przez odpowiedni tabor firmy wywożącej odpady. Utrudnienia potrwają do lutego 2016r. Przebudowa ul. Białodrzewnej będzie realizowana po zakończeniu prac i otwarciu ruchu na ul. Grabowej.
Rusza budowa dróg na Nowych Żernikach

Osiedle rodzinne na Nowych Żernikach
Sieć ciepłownicza pod dnem Ślęzy