Odnośniki podstawowe

Budowa infrastruktury dla Nowych Żernik

Trwa budowa dróg i sieci na terenie modelowego osiedla Nowe Żerniki. Wykonawcą dróg dojazdowych, chodników i ścieżek rowerowych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest Skanska SA. Zamknięty jest wjazd w ul. Grabową od strony ul. Kosmonautów. Objazd prowadzi przez ul. Konińską i Białodrzewną. Utrzymanie przejezdności ul. Białodrzewnej należy do dewelopera stawiającego budynki obok bunkra. Zarząd Osiedla na bieżąco dokumentuje stan drogi i przekazuje do ZDiUM monity o jej bieżącą naprawę oraz przypomina firmie Skanska SA o konieczności sprzątania wjazdów z budowy, w tym ulicy Konińskiej. Podobne działania prowadzą indywidualnie mieszkańcy osiedla Żerniki Nowe oraz Stowarzyszenie Mieszkańców.