Odnośniki podstawowe

Budowa nabiera tempa

Rozpoczęły się prace na odcinku od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej, przy moście nad Bystrzycą. Kierownik budowy poinformował RO, że będzie to najdłużej budowany element nowej drogi, a zakończenie prac na moście limitować będzie zakończenie budowy i oddanie ruchu na całej obwodnicy. Obecnie wykonawca oczekuje na przekazanie działek i gruntów prywatnych, natomiast na działkach miejskich rozpoczęły się prace przygotowawcze - przegląd saperski, archeologia i wycinka drzew.
W kolejnych etapach wykonane zostaną drogi tymczasowe w obrębie nowo budowanego mostu i platformy robocze. Na skrzyżowaniu ulic Gromadzkiej, Wojska Polskiego i w obrębie starego mostu będą usuwane kolizje z siecią gazową, energetyczną, oświetleniową itp. Ograniczenia w ruchu będą polegały na zwężeniach ulicy, ewentualnie jej połówkowym zamknięciu.
Niezależnie od prac na w/w odcinku, trwa pozyskiwanie materiałów np. na nasypy i gromadzenie ich przy obwodnicy (ul. Malczycka, ul. Rdestowa).
Na odcinku od ul. Osinieckiej do ul. Granicznej trwają prace przy budowie ciągów pieszo rowerowych. Planowane jest zamknięcie ulicy Rdestowej (kwiecień/maj) w celu docelowej przebudowy całego skrzyżowania.