Odnośniki podstawowe

Obwodnica - cd.

Wykonawca (firma Skanska) informuje, że obecnie, w czasie prac trwających przy moście Ratyńskim po obu stronach rz. Bystrzycy, wykonywane są odwierty i wbijane specjalne pale do przygotowana konstrukcji podpór oraz tworzone są stanowiska robocze pod montaż nowego mostu. Trwają również prace przy usuwaniu wierzchnich warstw ziemi i korytowaniu wzdłuż planowanego przebiegu trasy obwodnicy. Przejazd samochodów i autobusów na ul. Gromadzkiej oraz w obrębie pętli będzie odbywał się bez zmian. Przystanek autobusowy również jest utrzymywany w dotychczasowym miejscu, poza małymi przesunięciami w obrębie pętli, stosownie do zakresu okresowo prowadzonych prac przy budowie instalacji kanalizacji deszczowej i energetycznej. O wprowadzaniu dalszych etapów realizowanych prac budowlanych i istotnych zmianach w organizacji ruchu na ul. Gromadzkiej będziemy Państwa informować.