Odnośniki podstawowe

Budowa obwodnicy - cd.

Wykonawca Skanska SA informuje, że na odcinku Graniczna – Osiniecka trwają prace wykończeniowe, które mają doprowadzić do otwarcia ulicy Rdestowej prawdopodobnie w weekend 9/10.07.2016r.
Drugi odcinek (Piołunowa – Ratyńska):
- od Piołunowej do Mostu układane są już krawężniki i podbudowa,
- na Moście rozpoczęły się prace konstrukcyjne – nasuw (w obrębie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego / Gromadzka / pętla autobusowa będą wprowadzane różne ORZ związane z budową Mostu, droga zawsze będzie przejezdna),
- rozpoczęte zostały prace związane z odhumusowaniem na odcinku od Ratyńskiej do Mostu, następnie będą wykonywane nasypy.
Odcinek od ul. Średzkiej do Ratyńskiej - planowane było rozpoczęcie w miesiącu lipcu, niestety z przyczyn proceduralnych (zmiany w projekcie i dodatkowe zatwierdzenia, uzgodnienia i wyjaśnienia w UM i w Ministerstwie) prace prawdopodobnie mogą się rozpocząć najszybciej sierpień – wrzesień, choć to zależy w dużej mierze od otrzymania w/w uzgodnień.
Odcinek od ul. Piołunowej do Osinieckiej - tu ze względu na dużo zmian w projektach, które pojawiały się i pojawiły w ostatnim okresie, prace mogą rozpocząć się dopiero październik –listopad.