Odnośniki podstawowe

Projekt Ratyń I - cd.

Przy ul. Wojska Polskiego prowadzone jest porządkowanie i równanie terenu po byłej oczyszczalni ścieków, natomiast w jezdni ul. Trzmielowickiej odtwarzana jest kostki granitowa, a w ul. Miodowej nawierzchnia asfaltowa. W alei Klonowej wykonywana jest i wyrównywana podbudowa pod nawierzchnię asfaltową. Z kolei w alei Platanowej prowadzone jest profilowanie podbudowy z kruszywa i układanie krawężników oraz przygotowanie do położenia nawierzchni. Na ulicy Serowarskiej został sfrezowany stary asfalt, prowadzone są prace wyrównawcze całej nawierzchni i przygotowanie do położenia nowej nakładki asfaltowej. W dalszej kolejności zostaną odtworzone chodniki w miejscach prac i progi spowalniające oraz wyrównane pobocza. Apelujemy o nie pozostawianie swoich pojazdów w obrębie jezdni ww. ulic. Organizacja ruchu okresowo przewiduje całkowite zamknięcie dróg na czas ich przebudowy. Należy zwrócić uwagę na uszkodzenia powstałe w obrębie swoich posesji np. chodników, ogrodzeń, trawników, elementów architektury ogrodowej itp.