Odnośniki podstawowe

Projekt Ratyń IIa

MPWiK SA ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (Projekt Ratyń – etap IIa) polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami i odbudową nawierzchni drogowych w ulicach Jajczarskiej, Gielniaka i Trzmielowickiej. Otwarcie ofert nastąpiło 4.10.16. Wybrany wykonawca będzie miał 8 miesięcy na realizację wszystkich prac, licząc od dnia podpisania umowy.