Odnośniki podstawowe

Projekt Ratyń I cd.

W jezdni ul. Trzmielowickiej odtwarzana jest kostki granitowa, a w ul. Miodowej nawierzchnia asfaltowa. W alei Klonowej dodatkowo wymieniana jest przestarzała kanalizacja burzowa, a następnie będzie układana nawierzchnia asfaltowa. Natomiast w alei Platanowej formowana jest podbudowa z kruszywa, układane są krawężniki oraz trwają prace przygotowawcze do położenia nawierzchni asfaltowej. Na ul. Serowarskiej położono nową nakładkę asfaltową, w pierwszej kolejności od skrzyżowania z ul. Trzmielowicką, wzdłuż cmentarza, aż do pierwszych zabudowań tej ulicy. Równolegle odtwarzane są chodniki w miejscach prac oraz równane jest pobocze. Wykonawca wykonuje również odcinkowe naprawy kanalizacji burzowej w ul. Serowarskiej. Przypominamy, aby nie pozostawiać swoich pojazdów w obrębie jezdni ulic, szczególnie w miejscach prowadzonych prac. Organizacja ruchu okresowo przewiduje całkowite zamknięcie dróg na czas ich przebudowy. Swoje uwagi w pierwszej kolejności prosimy zgłaszać do firmy AG System. Należy też zwrócić uwagę na uszkodzenia powstałe w obrębie swoich posesji np. chodników, ogrodzeń, trawników, elementów architektury ogrodowej itp. Kontakt: Inżynier Budowy 519 138 605, Kierownik Budowy 512 040 925. Radny Zbigniew Mianowski został upoważniony do kontaktów z kierownictwem budowy i do niego można zgłaszać swoje wnioski i zapytania oraz dodatkowo, do radnej Elżbiety Miedzińskiej.