Odnośniki podstawowe

Nowe Żerniki, kwartał K2 - decyzja środowiskowa

Wydano decyzję WSR-OOŚ.6220.150.2016.AN o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kwartał K2 Wzorcowego Osiedla Mieszkaniowego NOWE ŻERNIKI-WUWA 2, Wrocław, w okolicy Trasy Targowej”, lokalizowanego na działkach nr 50/7, 50/5 AM-9, obręb Żerniki. Decyzja i dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok. 423, od 7:45 do 15:45.