Odnośniki podstawowe

Projekt Ratyń – prace drogowe

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców w odniesieniu do realizowanych prac odtworzeniowych nawierzchni ulic objętych budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – projekt Ratyń I, Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się dyrektora ZDIUM, MPWiK oraz wykonawcy firmy AG System z następującymi pilnymi sprawami: 
Dokładne odtworzenie ubytków w wybrukowanych ciągach spływu wody opadowej, naprawę popękanych i zapadniętych chodników i wjazdów na posesje w całej ulicy Serowarskiej – miejsca te zostały w dużym zakresie zniszczone z uwagi na prowadzone prace wykopowe oraz poruszający się ciężki sprzęt budowlany i ciężarówki z urobkiem, naszym zdaniem, wymagane jest precyzyjne wypoziomowanie tych przestrzeni, tak aby woda opadowa nie gromadziła się w zapadniętych miejscach, tylko swobodnie spływała do studzienek kanalizacji deszczowej nie ograniczając przejścia pieszym;
Naprawę zniszczonych odcinków chodnika z kostki betonowej oraz podniesienie zapadniętych fragmentów krawężników w ul. Trzmielowickiej;
Oczyszczenie z odpadów i śmieci budowlanych, wyrównanie i obsianie trawą poboczy gruntowych wszystkich ulic objętych ww. inwestycją;
Odtworzenie oznakowania odblaskowego progów spowalniających na ul. Serowarskiej oraz wykonanie oznakowania progów w al. Klonowej;
Wyrównanie i utwardzenie zniszczonych ciężkim sprzętem nawierzchni gruntowych ulic Jajczarskiej, Gielniaka i Trzmielowickiej;
Sprawdzenie oświetlenia ulicznego na terenie prowadzonej inwestycji (część lamp nie świeci - sprawę od kilku tygodni zgłaszają mieszkańcy i nic do tej pory nie zmieniło się).