Odnośniki podstawowe

MAM – Mobilny Asystent Mieszkańca

MAM to aplikacja dzięki której, w łatwy i szybki sposób, możemy poinformować odpowiednie służby o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu miejskiej infrastruktury. To szybki sposób na zgłoszenie nieprawidłowości w miejskiej infrastrukturze: dziury w jezdni, zniszczonej ławki, wiaty przystankowej, przepełnionych kontenerów na odpady, zbyt wysokiej trawy, niedziałających latarni ulicznych, przejawów wandalizmu lub konieczności przeprowadzenia deratyzacji. Jest dostępna w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Czas realizacji zgłoszenia to maksymalnie 30 dni, w niektórych sytuacjach na naprawienie, wyeliminowanie usterki wystarczy dzień lub dwa.

Zgłoszenia z MAM trafiają do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Ekosystemu oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie wyznaczone są osoby wspierające projekt. Jak używać aplikacji można sprawdzić na stronie wroclaw.pl. W połowie przyszłego roku planowane jest uruchomienie drugiej części aplikacji, rozszerzonej o kategorie dotyczące obszarów działania MPWiK, Zarządu Zieleni Miejskiej i Straży Miejskiej.