Odnośniki podstawowe

Stan ulicy Dolnobrzeskiej

Zarząd Osiedla, po przekazaniu do UM wniosków i uwag mieszkańców, został poinformowany, że Wydział Inżynierii Miejskiej zgłosił Policji i Straży Miejskiej konieczność objęcia nadzorem ulicy Dolnobrzeskiej oraz zlecił ZDiUM kontrolę oznakowania drogi i realizacji obsługi budów przy tej ulicy. Straż Miejska,wspólnie z Policją i ZDiUM, przeprowadziła kontrolę ulicy Dolnobrzeskiej, ukarała osoby odpowiedzialne za czystość drogi oraz zaplanowała kolejne kontrole w tym rejonie. Ponadto WIM poinformował, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2019 nie ujęto remontu jezdni i chodników ulicy Dolnobrzeskiej.