Odnośniki podstawowe

Projekt Ratyń I – na finiszu

Wykonawca realizuje obecnie prace odtworzeniowe nawierzchni ulic objętych budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Położono nakładkę asfaltową na ulicy Serowarskiej, odtwarzane będą ubytki w wybrukowanych ciągach spływu wody opadowej, naprawiane popękane i zapadnięte chodniki i wjazdy oraz fragmenty krawężników. Zaplanowano również oczyszczenie ulic z odpadów i śmieci budowlanych, wyrównanie i obsianie trawą poboczy gruntowych ulic objętych ww. inwestycją oraz oznakowanie progów spowalniających. Prosimy jeszcze o trochę cierpliwości i o nie pozostawianie swoich pojazdów w obrębie jezdni i chodników, szczególnie w miejscach planowanych i prowadzonych prac. Przypominamy, żeby swoje uwagi szczególnie dotyczące podjazdów i chodników w pierwszej kolejności zgłaszać do wykonawcy, firmy AG System. Należy też zwrócić uwagę na uszkodzenia powstałe w obrębie swoich posesji np. chodniki, ogrodzenia, trawniki, elementy architektury ogrodowej itp. Kontakt: Inżynier Budowy 519 138 605, Kierownik Budowy 512 040 925.