Odnośniki podstawowe

Osiedlowe imprezy Mikołajkowe

Zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, w grudniu br. został sfinansowany zakup paczek świątecznych dla 180 dzieci i młodzieży, będących pod opieką Centrum Rozwoju aktywności Dzieci Młodzieży „Źródełko” przy parafii pw. św. Jadwigi w Leśnicy, świetlicy środowiskowej „Andrzejówka” przy parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Stabłowicach, świetlicy socjoterapeutycznej Antynarkotycznego Stowarzyszenia Katolickiego „KARAN” przy ul. Skoczylasa 8 oraz rekomendowanych przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2 MOPS.
Paczki te zostały wręczone w ramach przygotowanych i przeprowadzonych przez ww. ośrodki uroczystości mikołajkowych, za co dziękujemy ich kierownictwu i pracownikom.

Szczególnie, dziękujemy Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta za wspaniałomyślność i wsparcie naszego przedsięwzięcia – projektu zgłoszonego przez Radę Osiedla – dodatkową kwotą 1320 zł. Ponadto, funduszami naszej rady, wsparliśmy uroczystości mikołajkowe organizowane w dniu 4 XII br. przez CK „Zamek”. Za ich przygotowanie i przeprowadzenie, na ręce Pani dyrektor Elżbiety Lenczyk, składamy serdeczne podziękowania personelowi Centrum Kultury „Zamek”. Łączna wartość tych obu świątecznych akcji (wraz z dotacją) wyniosła w tym roku 6820 zł. Przy tej okazji zwracamy się do mieszkańców Osiedla, w tym szczególnie potencjalnych sponsorów i darczyńców, o niezapominanie podczas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia o osobach potrzebujący, samotnych i chorych, dla których każdy dar serca może być niezapomnianą „gwiazdką z nieba”.