Odnośniki podstawowe

Utwardzenie Prochowickiej

Dział Zarządzania Ruchem WIM informuje, że poprawę stanu technicznego ulicy Prochowickiej na odcinku od ulicy Młodzieżowej do przedszkola, zaplanowano na rok 2017.
Prace obejmą ułożenie podbudowy z tłucznia i warstwy nawierzchni bitumicznej.