Odnośniki podstawowe

Oznakowanie Niepierzyńskiej

Uzupełnienie oznakowania ulicy Niepierzyńskiej na wlotach od Średzkiej nastąpi po opracowaniu przez WIM stosownej dokumentacji technicznej. Po uzyskaniu niezbędnych opinii i zatwierdzeń, projekt zostanie przekazany do ZDiUM w celu wyniesienia w terenie.