Odnośniki podstawowe

Modernizacja ZWPO Alba

Wznowiono postępowanie prowadzone z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A. przy ul. Szczecińskiej 5 we Wrocławiu, obejmującego działki nr 14/5, 14/6, 10/20, 15/1, 68, 20/1, 20/2, 20/3, AM 6 obręb Żerniki.