Odnośniki podstawowe

Zmiany w zasadach obioru odpadów w 2017 roku

Informujemy, że w styczniu br. spółka Ekosystem zmieniła zasady odbioru odpadów szklanych, wprowadzając dodatkowe kubły o pojemności 120 litrów u odbiorców indywidualnych oraz duże przy budynkach wielorodzinnych. W związku z tym, wszystkie opakowania szklane, takie jak słoiki, butelki, pojemniki po żywności i kosmetykach, należy wrzucać tylko do tych zielonych pojemników, które będą odpowiednio opisane. Nie będzie trzeba dzielić szkła na bezbarwne i kolorowe,
a pojemniki będą opróżniane 2 razy w miesiącu.Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych ulic naszego osiedla należy odszukać na stronie internetowej spółki Chemeko-System
w Harmonogramie wywozu szkła 2017.

Zmiany nastąpiły również w zasadach odbioru odpadów zielonych. Trawa, drobne i pocięte gałęzie, suche liście czy zwiędłe kwiaty będą odbierane przez cały rok z częstotliwością 1 x w tygodniu. Ten rodzaj śmieci nadal będzie gromadzony i odbierany w brązowych workach. W okresie poświątecznym firmy odbierające odpady będą także odbierały od mieszkańców choinki pozostawione przy wiatach śmietnikowych i kontenerach. Jak zapewnia spółka, wprowadzone zmiany nie spowodują wzrostu wysokości opłat za odbiór śmieci.