Odnośniki podstawowe

Opóźnienia w modernizacji pętli w Leśnicy

W związku z brakiem postępów w zapowiadanej od lat przez Urząd Miasta modernizacji pętli tramwajowej, Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się kolejny raz do Departamentu Infrastruktury i Gaspodarki UM z prośbą o pomoc, w celu unormowania tej sytuacji. Przypominamy, że w dniu 8 grudnia 2015r. odbyło się spotkanie pod patronatem Dyrektora Wydziału Inżynierii Miejskiej UM z udziałem przedstawicieli WIM, ZDIUM, WTR i RO w celu kompleksowego omówienia całej sprawy i określenia sposobu realizacji zapowiadanej modernizacji. Na spotkaniu miedzy innymi ustalono, że ZDiUM w I połowie 2016 r. wykona korektę – polegającą na przysunięciu do torowiska – peronu przystanku pomiędzy mostami tramwajowym (średzkimi), który obecnie funkcjonuje jako przystanek awaryjny. Ponadto ZDIUM wystąpi do Ministra Infrastruktury i Gospodarki o odstępstwo w zakresie szerokości wewnętrznego peronu przystankowego (obecnie zgodnie z normami jest ona za mała). Uzyskanie zgody na odstępstwo pozwoli na utwardzenie i podniesienie obecnego peronu technicznego, co rozwiąże problem przystanku dla wysiadających na torze wewnętrznym. RO zaakceptowała również alternatywną propozycję wydłużenia istniejącego (podstawowego) przystanku dla wysiadających. Celem tego działania będzie umożliwienie zatrzymywania się na peronie podstawowym jednocześnie dwóch tramwajów. Niestety, mimo wcześniej złożonych obietnic, dopiero na naszą interwencję, WIM i ZDIUM podjęły w grudniu 2016r. działania projektowo-organizacyjne. Jest to sytuacja skandaliczna! W przesłanym do RO piśmie informują, że po otrzymaniu zgody z ministerstwa i wykonaniu projektu przystąpią do praktycznej realizacji modernizacji. Czy nastąpi to w 2017 roku tego nie wiemy. Będziemy na bieżąco informować mieszkańców o tej sprawie.