Odnośniki podstawowe

Uszkodzenia nawierzchni na Dolnobrzeskiej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że przeprowadzenie wizji w terenie potwierdziło uszkodzenia jezdni ulicy Dolnobrzeskiej. Stan nawierzchni bedzie monitorowany, a po stwierdzeniu suszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, wykonane zostaną niezbędne naprawy. Realizacja budowy TBS przy ul. Dolnobrzeskiej, a  wraz z nią ingerencja deweloperów w nawierzchnię, nie jest jeszcze zakończona. Prowadzone prace beda podlegały odbiorowi przez Zespół Przekazywania i Odbiorów ZDiUM.