Odnośniki podstawowe

Zmienione zasady wycinania drzew

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Osiedla, w odniesieniu do nowych zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się do dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Andrzeja Wąsika, z prośbą o interpretację wprowadzonych zmian i praktyczne wskazówki, jak właściwie należy postępować przy wycinaniu drzew przez właścicieli nieruchomości. Zapytaliśmy między innymi, kto ma zweryfikować, że konkretne drzewo rzeczywiście spełnia ustawowe wymogi? Czy w tej sytuacji wymagana jest specjalna wizyta urzędnika, złożenie stosownego (jakiego) formularza? Jak należy postąpić w odniesieniu do zapisu ustawy „z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków”, a jak jeśli choroba częściowo lub całkowicie zdegradowała drzewo? Czy Urząd planuje wydać w tym zakresie własne, obowiązujące dla naszego miasta przepisy prawa miejscowego uszczegóławiające ww. ustawę? Uważamy, że informacje zamieszczone na stronie internetowej Wydziału ŚiR nie odpowiadają na wiele tego typu pytań. Naszym zdaniem, wskazane jest umieszczenie na tej stronie trybu postępowania (krok po kroku), tak aby nie budziło to wątpliwości, czy można, czy nie można wycinać. Zależy nam zarówno na ochronie roślinności w naszym osiedlu, jak również na ułatwieniu życia mieszkańcom. Często nierozważnie rozplanowane nasadzenia w przydomowych ogrodach oraz nadmiernie rozrośnięte drzewa uprzykrzają codzienne życie, a nawet wprowadzają zagrożenia. Bywa też tak, że niestety niewłaściwa lokalizacja drzew koliduje z prowadzonymi instalacjami kanalizacji, gazu, prądu itp., bądź ma wpływ na stan murów i wskazane jest ich przycięcie, a nawet całkowite wycięcie ze względu rozległy system korzeniowy. Jak wobec tego należy prawidłowo postąpić, aby nieumyślnie nie narazić się na grzywnę? Mamy świadomość, że już za kilka tygodni rozpoczną się pierwsze prace porządkowe w ogrodach, dlatego zależy nam na rzetelnych i sprawdzonych informacjach. Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi zamieścimy ją na stronie internetowej RO i w Gazecie Leśnickiej.

Przypominamy, że wiele ulic naszych osiedli znajduje się na terenach wpisanych do rejestru zabytków i należy to dokładnie sprawdzić (BIP MKZ, BIP WUOZ) jeszcze przed planowaną wycinką drzew.