Odnośniki podstawowe

WBO 2017

Trwa nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Projekty można zgłaszać do 17 lutego włącznie, przez formularz zgłoszeniowy lub na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław. Projekt może zgłosić osoba pełnoletnia. Na stronie www.wroclaw.pl przedstawione zostały przykładowe, szacunkowe koszty realizacji projektów WBO.