Odnośniki podstawowe

Remont ulic na Osiedlu

ZDiUM informuje, że ograniczone środki finansowe na utrzymanie dróg nie pozwalają na wykonanie naprawy nawierzchni zgłoszonych przez RO Leśnica. Naprawa dróg gruntowych w 2017 r. również zależy od pozyskania środków finansowych. Zarząd ponownie zwróci się do UM o wykonanie niezbędnych napraw na drogach naszego Osiedla.