Odnośniki podstawowe

KZI 2017

W czerwcu 2016 rady Osiedli złożyły Karty Zadań Inwestycyjnych do budżetu Miasta na 2017 rok, do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wnioski Osiedli zostały poddane analizie przez administrację miejską. Karty RO Leśnica zostały zaopiniowane negatywnie i nie weszły do planu wydatków. Jednocześnie otrzymaliśmy wykaz inwestycji, które zaplanowano w ramach inwestycji miejskich. Są to między innymi: rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Bukowej, Białodrzewnej i Grabowej, przebudowa budynku SP nr 24, modernizacja rowu B-13.3 na Złotnikach, utwardzenie ul. Prochowickiej, przebudowa peronów na pętli w Leśnicy, budowa parkingów P&R przy ul. Boguszowskiej i Fieldorfa, rozbudowa infrastruktury ul. Lewej i Trójkątnej, doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Starogajowej. Pełne zestawienie miejskich inwestycji zaplanowanych na poszczególnych osiedlach można zobaczyć na stronie Wrocławskie Osiedla.