Odnośniki podstawowe

Wodociąg i kanalizacja na Piechowickiej

Wydano decyzję nr 503/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Piechowickiej (od nr 59 do 57c) i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piechowickiej 57b i 57c. Inwestycja obejmuje działki dz. 166/4, 166/3, 183/4, 182/4, 183/11, 183/12, AM_31, obręb Stabłowice . Z treścią decyzji można zapoznać się w informacji Wydziału Architektury i Budownictwa - pl. Nowy Targ 1-8 pok. 1a, stanowisko 1 i 2 lub pok. 1c stanowisko 7 od 8:00 do 15:00.